Siirry sisältöön

Hallinnon koulutus

Tarjoamme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille työeläkejärjestelmään ja sen toimintaan perehdyttävää koulutusta. Kevään 2022 koulutusohjelma alkaa toukokuun alussa ja sisältää yhteensä yhdeksän webinaaria.

Webinaarit koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:

Maksuttomat webinaarit on tarkoitettu kaikille työeläkevakuuttajien hallintojen jäsenille. Webinaarien jälkeen osallistuja saa koulutuksesta tallenteen, ja lisäksi hänen on tehtävä kurssitesti. Suoritetuista webinaareista ja testistä osallistuja saa sähköisen todistuksen.

Ilmoittautuminen hallinnon koulutuksiin onnistuu Lyytin ilmoittautumislomakkeella. Yksittäiseen webinaariin tulee ilmoittautua viimeistään samana päivänä klo 12.00 mennessä.

Peruskoulutus: Työeläkejärjestelmä

Webinaari 1

Aika: tiistai 3.5.2022 klo 13.00-14.45

Avaus ja johdanto koulutusohjelmaan

 • Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

Suomalainen työeläkejärjestelmä

 • Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • Eläkepolitiikka Suomessa
 • Työeläkealan toimijat ja päätöksenteko

Kouluttajana Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja (Tela)

Webinaari 2

Aika: torstai 5.5.2022 klo 13.00-14.30

Suomen ainutlaatuinen työeläkemalli Euroopan unionissa

 • EU-oikeudellinen asema
 • Eläkepolitiikka Euroopan unionissa
 • Eläkejärjestelmän kestävyys ja riittävyys kansainvälisessä vertailussa

Kouluttajana Janne Pelkonen, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö (Tela)

Webinaari 3

Aika: tiistai 10.5.2022 klo 13.00-14.45

Työeläkevakuuttajien hallintoa koskeva lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

 • Toimielinten eri roolit ja tehtävät
 • Hallituksen jäsenen velvollisuudet ja vastuut
 • Hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallintatoiminta

Kouluttajana Outi Aalto, neuvotteleva virkamies (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Webinaari 4

Aika: torstai 12.5.2022 klo 13.00-14.00

Työeläkevakuutus osana sosiaalivakuutusta

Kouluttajana Jaana Rissanen, johtaja (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Syventävä koulutus: Kestävyys, rahoitus ja sijoitustoiminta

Webinaari 5

Aika: tiistai 17.5.2022 klo 13.00-14.00

Työeläkejärjestelmän kestävyys

 • Pitkän aikavälin näkymät
 • Mitä kestävyydellä tarkoitetaan ja miten sitä arvioidaan?
 • Eri tekijöiden merkitys eläkkeiden rahoitukselle
 • Eläkkeiden rahoitus osana julkisen talouden kestävyyttä

Kouluttajana Heikki Tikanmäki, kehityspäällikkö, ennustelaskentayksikön päällikkö (Eläketurvakeskus)

Webinaari 6

Aika: tiistai 24.5.2022 klo 13.00-14.15

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla

 • Eläkkeiden rahoitustapoja
 • Rahoituksen kiertokulku
 • Mikä vaikuttaa maksuun?
 • Työeläkemaksujen määräytymisprosessi
 • Kuka päättää maksusta?

Kouluttajana Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Webinaari 7

Aika: tiistai 31.5.2022 klo 13.00-14.45

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa?
 • Sijoitusvarat ja komponentit
 • Työeläkesijoittajien haastava toimintaympäristö
 • Tuottavuus ja turvaavuus
 • Onnistuneen sijoitustoiminnan merkitys

Kouluttajana Kimmo Koivurinne, analyytikko (Tela)

Syventävä koulutus: Riskienhallinta ja vakavaraisuus

Webinaari 8

Aika: torstai 2.6.2022 klo 13.00-14.00

Työeläkevakuuttajien riskienhallinta

 • Riskienhallinta työeläkevakuuttamisessa
 • Säädökset ja ohjeet
 • Riskienhallinnan osa-alueet

Kouluttajana Mikael Kulikoff, kehityspäällikkö (Tela)

Webinaari 9

Aika: tiistai 14.6.2022 klo 13.00-14.30 (ajankohtaa siirretty)

Vakavaraisuus meillä ja muualla

 • Yksityisalojen vakavaraisuussäädökset
 • Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA)
 • Julkisen puolen sijoitustoimintarajoitteet
 • Miksi ja miten vakavaraisuuteen kiinnitetään huomiota?

Kouluttajana Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Ajankohta


Tapahtumapaikka

Webinaari

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh 040 526 4025, etunimi.sukunimi@tela.fi