Tarjoamme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille työeläkevakuutustoimintaan perehdyttävää koulutusta. Tarjoamme vuosittain kolmipäiväisen koulutusohjelman, jonka lisäksi tarjoamme mahdollisia yksittäisiin teemoihin keskittyviä ajankohtaisseminaareja. Koulutukset on tarkoitettu työeläkevakuuttajien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille. Näiltä sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot tulevista koulutuksistamme sekä koulutusten luentoaineistot.

Kevään 2020 koulutusohjelma

Keväällä järjestämämme koulutusohjelma sisältää yhden päivän mittaisen peruskoulutuspäivän sekä kaksi puolen päivän kestoista syventävää koulutusta. Kouluttajina toimivat toimistomme johtajat ja asiantuntijat.

Peruskoulutuksen teemoja ovat:

 • työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • hallintoa koskeva lainsäädäntö, rooli ja tehtävät
 • eläkepolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa.

Syventävissä koulutuksissa teemoina ovat:

 • eläkkeiden rahoitus
 • työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja riskienhallinta
 • yksityisalojen vakavaraisuus.

Maksuton koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille hallinnon jäsenille, mutta myös aiemmin koulutuksiime osallistuneet hallinnon jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Jaamme suoritetuista koulutuksista sähköiset todistukset koulutusohjelman päätteeksi.

Peruskoulutuspäivä: Työeläkejärjestelmä

Aika: tiistai 5.5.2020 klo 9.00-15.45

Paikka: Telan toimisto, os. Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ilmoittautuminen viimeistään 28.4.2020

Ohjelma:

Aamukahvia tarjolla

Klo 9.00-9.15 Avaus ja johdanto koulutusohjelmaan

 • Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja (Tela)

Klo 9.15-10.30 Suomalainen työeläkejärjestelmä

 • Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • Eläkepolitiikka Suomessa
 • Työeläkealan toimijat ja päätöksenteko

Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja (Tela)

Klo 10.30-10.45 Tauko

Klo 10.45-12.00 Suomen ainutlaatuinen työeläkemalli Euroopan Unionissa

 • EU-oikeudellinen asema
 • Eläkepolitiikka Euroopan Unionissa
 • Eläkejärjestelmän kestävyys ja riittävyys kansainvälisessä vertailussa

Janne Pelkonen, erityisasiantuntija (Tela)

Klo 12.00-13.00 Lounas

Klo 13.00-14.30 Työeläkevakuuttajien hallintoa koskeva lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

 • Hallituksen jäsenen vastuu
 • Toimielinten eri roolit ja tehtävät
 • Valvonta ja riskien hallinta

Outi Aalto, johtava lakiasiaintuntija (Tela)

Klo 14.30-14.45 Tauko

Klo 14.45-15.45 Finanssivalvonnan tehtävä toiminnan vastuullisuuden varmistajana

Kaisa Forsström, vakuutusvalvonnan osastopäällikkö (Finanssivalvonta)

Klo 15.45 Koulutus päättyy

Ensimmäinen syventävä koulutus: Eläkkeiden rahoitus ja työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta

Aika: tiistai 12.5.2020 klo 9.00-12.00

Paikka: Telan toimisto, os. Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2020

Ohjelma:

Aamukahvia tarjolla

Klo 9.00-9.45 Eläkkeiden rahoitus - Rahoitus yksityis- ja julkisaloilla

Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Klo 9.45-10.45 Eläkkeiden rahoitus – Työeläkejärjestelmän kestävyys

Risto Vaittinen, johtava ekonomisti (Tela)

Klo 10.45-11.00 Tauko

Klo 11.00-12.00 Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen

 • Työeläkesijoittajan toimintaympäristö
 • Tuottavuus ja turvaavuus

Kimmo Koivurinne, analyytikko (Tela)

Klo 12.00 Koulutus päättyy

Toinen syventävä koulutus: Riskienhallinta ja vakavaraisuus

Aika: tiistai 19.5.2020 klo 9.00-11.45

Paikka: Telan toimisto, os. Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ilmoittautuminen viimeistään 13.5.2020

Ohjelma:

Aamukahvia tarjolla

Klo 9.00-9.45 Työeläkevakuuttajien riskienhallinta

Mikael Kulikoff, kehityspäällikkö (Tela)

Klo 9.45-10.45 Yksityisalojen vakavaraisuus ja muita sijoitustoiminnan rajoitteita

 • Yksityisalojen vakavaraisuussäädökset
 • Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA)
 • Julkisen puolen sijoitustoimintarajoitteet

Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Klo 10.45-11.00 Tauko

Klo 11.00-11.45 Vakavaraisuus meillä ja muualla

 • Vertailua kansainvälisiin malleihin

Janne Pelkonen, erityisasiantuntija (Tela)
Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Klo 11.45 Koulutus päättyy

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh. 040 526 4025, kirsi.siltanen(at)tela.fi

Lue myös

Vuonna 2019 järjestämiemme hallinnon koulutusten ohjelmat ja luentomateriaalit löytyvät seuraavilta sivuilta:

Hallinnon peruskoulutus, kevät 2019