Tarjoamme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille työeläkejärjestelmään ja sen toimintaan perehdyttävää koulutusta. Koulutukset on tarkoitettu työeläkevakuuttajien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille. Tältä sivulta löytyvät tarkemmat tiedot tulevista koulutuksistamme sekä koulutusten luentoaineistot.

Kevään 2021 koulutusohjelma

Järjestämme kolutusohjelman webinaareina, jotka koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Työeläkejärjestelmä (webinaarit 1–4)
 2. Kestävyys, rahoitus ja sijoitustoiminta (webinaarit 5–7)
 3. Riskienhallinta ja vakavaraisuus (webinaarit 8–9).

Webinaarien kouluttajina toimivat pääosin toimistomme johtajat ja asiantuntijat.

Maksuttomat webinaarit on tarkoitettu kaikille työeläkevakuuttajien hallintojen jäsenille. Webinaarien jälkeen osallistuja saa koulutuksesta tallenteen, ja lisäksi hänen on tehtävä kurssitesti. Suoritetuista webinaareista ja testistä osallistuja saa sähköisen todistuksen.

Ilmoittaudu mukaan koko webinaarisarjaan 27.4.2021 mennessä.
Yksittäisten webinaarien osalta ilmoittautumisen päättymisaika on kerrottu webinaarin tietojen yhteydessä.

Peruskoulutus: Työeläkejärjestelmä

Webinaari 1: tiistai 4.5.2021 klo 13.00-14.45

Avaus ja johdanto koulutusohjelmaan

 • Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

Suomalainen työeläkejärjestelmä

 • Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • Eläkepolitiikka Suomessa
 • Työeläkealan toimijat ja päätöksenteko

Kouluttajana Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 1 viimeistään tiistaina 27.4.2021.

Webinaari 2: torstai 6.5.2021 klo 13.00-14.30

Suomen ainutlaatuinen työeläkemalli Euroopan Unionissa

 • EU-oikeudellinen asema
 • Eläkepolitiikka Euroopan Unionissa
 • Eläkejärjestelmän kestävyys ja riittävyys kansainvälisessä vertailussa

Kouluttajana Janne Pelkonen, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 2 viimeistään tiistaina 27.4.2021.

Webinaari 3: tiistai 11.5.2021 klo 13.00-14.45

Työeläkevakuuttajien hallintoa koskeva lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

 • Toimielinten eri roolit ja tehtävät
 • Hallituksen jäsenen velvollisuudet ja vastuut
 • Hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallintatoiminta

Kouluttajana Outi Aalto, lakiasiainpäällikkö (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 3 viimeistään tiistaina 4.5.2021.

Webinaari 4: keskiviikko 12.5.2021 klo 9.30-10.45

Työeläkejärjestelmän sosiaalivakuutuksellinen luonne ja sen vaikutus työeläkelaitoksen hallintoon

Kouluttajana Heli Backman, osastopäällikkö, ylijohtaja (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Ilmoittaudu webinaariin nro 4 viimeistään tiistaina 4.5.2021.

Syventävä koulutus: Kestävyys, rahoitus ja sijoitustoiminta

Webinaari 5: keskiviikko 26.5.2021 klo 10.00-11.00

Työeläkejärjestelmän kestävyys

 • Pitkän aikavälin näkymät
 • Mitä kestävyydellä tarkoitetaan ja miten sitä arvioidaan?
 • Eri tekijöiden merkitys eläkkeiden rahoitukselle
 • Eläkkeiden rahoitus osana julkisen talouden kestävyyttä

Kouluttajana Risto Vaittinen, johtava ekonomisti (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 5 viimeistään tiistaina 18.5.2021.

Webinaari 6: torstai 27.5.2021 klo 10.00-11.15

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla

 • Eläkkeiden rahoitustapoja
 • Rahoituksen kiertokulku
 • Mikä vaikuttaa maksuun?
 • Työeläkemaksujen määräytymisprosessi
 • Kuka päättää maksusta?

Kouluttajana Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 6 viimeistään tiistaina 18.5.2021.

Webinaari 7: tiistai 1.6.2021 klo 14.00-15.45

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa?
 • Sijoitusvarat ja komponentit
 • Työeläkesijoittajien haastava toimintaympäristö
 • Tuottavuus ja turvaavuus
 • Onnistuneen sijoitustoiminnan merkitys

Kouluttajana Kimmo Koivurinne, analyytikko (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 7 viimeistään tiistaina 25.5.2021.

Syventävä koulutus: Riskienhallinta ja vakavaraisuus

Webinaari 8: torstai 3.6.2021 klo 14.00-15.00

Työeläkevakuuttajien riskienhallinta

 • Riskienhallinta työeläkevakuuttamisessa
 • Säädökset ja ohjeet
 • Riskienhallinnan osa-alueet

Kouluttajana Mikael Kulikoff, kehityspäällikkö (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 8 viimeistään tiistaina 25.5.2021.

Webinaari 9: tiistai 8.6.2021 klo 14.00-15.30

Vakavaraisuus meillä ja muualla

 • Yksityisalojen vakavaraisuussäädökset
 • Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA)
 • Julkisen puolen sijoitustoimintarajoitteet
 • Miksi ja miten vakavaraisuuteen kiinnitetään huomiota?

Kouluttajana Hanna Mäkinen, matemaatikko (Tela)

Ilmoittaudu webinaariin nro 9 viimeistään tiistaina 1.6.2021.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh. 040 526 4025, kirsi.siltanen(at)tela.fi

Lue myös

Vuonna 2020 järjestämiemme hallinnon webinaarien ohjelmat ja luentomateriaalit löytyvät seuraavata sivulta:

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2020