Tarjoamme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille työeläkevakuutustoimintaan perehdyttävän koulutusohjelman vuoden 2019 keväällä ja syksyllä. Tältä sivulta löytyvät kolmipäiväisen koulutuksen eri jaksojen ohjelmat ja luentomateriaalit.

Koulutusohjelma koostuu yhdestä koko päivän peruskoulutuksesta sekä kahdesta lyhemmästä syventävästä koulutuksesta.

Peruskoulutuksen teemat ovat:

 • työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • hallintoa koskeva lainsäädäntö, rooli ja tehtävät ja
 • eläkepolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa.

Syventävissä koulutuksissa teemoina ovat:

 • eläkkeiden rahoitus
 • työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta
 • riskinhallinta, yksityisalojen vakavaraisuus sekä vakavaraisuus ja riskienhallinta

Maksuton koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille hallinnon jäsenille, mutta myös aikaisempiin koulutuksiin jo osallistuneet ovat tervetulleita mukaan. Suoritetuista koulutuksista jaamme sähköiset todistukset.

Järjestämme vuonna 2019 kaksi samansisältöistä koulutusohjelmaa, toukokuussa ja syyskuussa.

Lisäksi järjestämme vuoden kuluessa myös ajankohtaisseminaareja hallinnon jäsenille.

Kevään peruskoulutuspäivä: Työeläkejärjestelmä

Aika tiistaina 9.5.2019 klo 8.45-15.45

Paikka Työeläkevakuuttajat Tela ry, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ohjelma

8.45-9.00 Kahvi

9.00-9.15 Avaus ja johdanto koulutusohjelmaan

 • Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet

Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja, Tela

9.15-10.30 Suomalainen työeläkejärjestelmä

 • Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
 • Eläkepolitiikka Suomessa
 • Työeläkealan toimijat ja päätöksenteko

Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja, Tela

10.30-10.45 Tauko

10.45-12.00 Suomen ainutlaatuinen työeläkemalli Euroopan Unionissa

 • EU-oikeudellinen asema
 • Eläkepolitiikka Euroopan Unionissa
 • Eläkejärjestelmän kestävyys ja riittävyys kansainvälisessä vertailussa

Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Tela

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.30 Työeläkevakuuttajien hallintoa koskeva lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

 • Hallituksen jäsenen vastuu
 • Toimielinten eri roolit ja tehtävät
 • Valvonta ja riskien hallinta

Outi Aalto, johtava lakiasiaintuntija, Tela

14.30-14.45 Tauko

14.45-15.45 Mitä ajattelen työeläkejärjestelmästä?

Mikko Kautto, johtaja, Eläketurvakeskus

15.45 Päätös

Kevään ensimmäinen syventävä koulutus: Eläkkeiden rahoitus ja työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta

Aika tiistaina 16.5.2019 klo 8.45-12.00

Paikka Työeläkevakuuttajat Tela ry, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ohjelma

8.45-9.00 Kahvi

9.00-9.45 Eläkkeiden rahoitus - Rahoitus yksityis- ja julkisaloilla

Seija Lehtonen, matemaatikko, Tela

9.45-10.45 Eläkkeiden rahoitus – Työeläkejärjestelmän kestävyys

Risto Vaittinen, johtava ekonomisti, Tela

10.45-11.00 Tauko

10.45-11.45 Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen

 • Työeläkesijoittajan toimintaympäristö
 • Tuottavuus ja turvaavuus

Kimmo Koivurinne, analyytikko, Tela

11.45-12.00 Päätös

Kevään toinen syventävä koulutus: Riskien hallinta ja vakavaraisuus

Aika tiistaina 23.5.2018 klo 8.45-11.45

Paikka Työeläkevakuuttajat Tela ry, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (Autotalo, 3. krs)

Ohjelma

8.45-9:00 Kahvi

9.00-9.45 Työeläkevakuuttajien riskienhallinta

Minna Lehmuskero, analyysitoimintojen johtaja, Tela

9.45-10.45 Yksityisalojen vakavaraisuus ja muita sijoitustoiminnan rajoitteita

 • Yksityisalojen vakavaraisuussäädökset
 • Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA)
 • Julkisen puolen sijoitustoimintarajoitteet

Minna Lehmuskero, analyysitoimintojen johtaja, Tela

10.45-11.00 Tauko

10.45-11.30 Vakavaraisuus meillä ja muualla

 • Vertailua kansainvälisiin malleihin

Minna Lehmuskero, analyysitoimintojen johtaja, Tela
Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Tela

11.30-11.45 Päätös