Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalle työryhmälle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Avoimuusrekisterilaki

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintöä avoimuusrekisterilaista.