Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain…

Tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tiedonsaantiin oikeutettujen tiedon käyttäjien piiriä.…

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalle työryhmälle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.