Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Makrovalvontatyöryhmän muistio

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle makrovalvontatyöryhmän muistiosta ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten sääntely ja valvonta” ilmenevistä lainsäädäntöehdotuksista.

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen (EMIR)

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys liittyy Euroopan parlamentin ja…

FATCA valtiosopimuksen määritelmät

Toimitimme valtiovarainministeriölle työeläkelaitoksia koskevan määritelmän liitettäväksi Suomen ja Yhdysvaltain väliseen valtiosopimukseen niin sanotusta FATCA – säännöstöstä.