Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja Telas ställningstaganden och byråns sakkunskap. Varje delegation har en namngiven kontaktperson på Tela.

Delegationen för juridiska ärenden

Fungerar som grund för våra ställningstaganden och som utlåtandegrupp.

Kontaktperson: direktör Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, tfn 010 680 6720

Medlemmar:
Harri Christensen, Elo
Ismo Heinström, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Tuula Kallio, Varma
Karoliina Kiuru, Keva
Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Leevi Sandberg, Sjömanspensionskassan
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering

Deltar i Telas ställningstagande i ärenden avseende arbetsförmåga och rehabiliteringsärenden.

Kontaktperson: chef för samhällsrelationer Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, tfn 010 680 6711

Medlemmar:
Ilona Autti-Rämö, FPA
Otso Ervasti, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Maarit Gockel, Elo
Maija Haanpää, Ilmarinen

Seppo Kettunen, Ilmarinen
Liisamari Krüger, Elo
Janne Leinonen, Keva
Mikael Ojala,
Sjömanspensionskassan
Jan Schugk, Varma

Delegationen för kommunikationsärenden

Fungerar som kontaktforum för arbetspensionssektorns kommunikationsorgan. Behandlar kommunikationens erfarenheter och utvecklar verksamhetsmodeller för strategisk ledning av branschens anseende.

Kontaktperson: kommunikationsdirektör Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, tfn 010 680 6701

Medlemmar:
Markku Aalto, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Hanna Saira, Elo
Katri Viippola, Varma
Jessica Ålgars, Veritas

Delegationen för beräkningsgrundsärenden och den separata, till sin ställning självständiga Telas beräkningsgrundssektion

Delegationen deltar i ställningstaganden avseende aktuarieärenden. Beräkningsgrundssektionen består av aktuarierna i våra medlemmar med bolagsform. Sektionen bereder inom ramen för det samarbete som fastställs i lagen arbetspensionsförsäkringsbolagens gemensamma ansökan om beräkningsgrunder.

Kontaktperson:
För delegationen matematiker Hanna Mäkinen, hanna.makinen(at)tela.fi, tfn 050 598 6719
För beräkningsgrundssektionen direktör Minna Lehmuskero, minna.lehmuskero(at)tela.fi, tfn 010 680 6718

Medlemmar:
Barbara d’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Kalervo Koistinen, Pensionsstiftelser och -kassan
Piia Laaksonen, Pensionsstiftelser och -kassan
Pasi Mustonen, Varma
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas

Ständiga experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Pirjo Moilanen, Social- och hälsovårdsministeriet
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet

Telas beräkningsgrundssektion, medlemmar:
Barbara d’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Beräkningsgrundssektions sekreterare:
Tuomas Hakkarainen, Elo

Experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet
Minna Lehmuskero, Tela

Läs också