Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja Telas ställningstaganden och byråns sakkunskap. Varje delegation har en namngiven kontaktperson på Tela.

Delegationen för juridiska ärenden

Fungerar som grund för våra ställningstaganden och som utlåtandegrupp.

Kontaktperson: direktör Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, tfn 050 386 3339

Medlemmar:
Harri Christensen, Elo
Ismo Heinström, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Tuula Kallio, Varma
Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Leevi Sandberg, Sjömanspensionskassan
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering

Deltar i Telas ställningstagande i ärenden avseende arbetsförmåga och rehabiliteringsärenden.

Kontaktperson: specialist Janne Pelkonen, janne.pelkonen(at)tela.fi, tfn 050 559 5894

Medlemmar:
Otso Ervasti, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Maija Haanpää, Ilmarinen
Liisamari Krüger, Elo
Mikael Ojala,
Sjömanspensionskassan
Marjo Parkkila-Harju, FPA
Jan Schugk, Varma
Saija Turtiainen, Keva

Delegationen för kommunikationsärenden

Fungerar som kontaktforum för arbetspensionssektorns kommunikationsorgan. Behandlar kommunikationens erfarenheter och utvecklar verksamhetsmodeller för strategisk ledning av branschens anseende.

Kontaktperson: kommunikationsdirektör Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, tfn 040 554 6659

Medlemmar:
Markku Aalto, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Liina Aulin, Ilmarinen
Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Hanna Saira, Elo
Katri Viippola, Varma
Jessica Ålgars, Veritas

Delegationen för beräkningsgrundsärenden och den separata, till sin ställning självständiga Telas beräkningsgrundssektion

Delegationen deltar i ställningstaganden avseende aktuarieärenden. Beräkningsgrundssektionen består av aktuarierna i våra medlemmar med bolagsform. Sektionen bereder inom ramen för det samarbete som fastställs i lagen arbetspensionsförsäkringsbolagens gemensamma ansökan om beräkningsgrunder.

Kontaktperson:
För delegationen matematiker Hanna Mäkinen, hanna.makinen(at)tela.fi, tfn 050 598 6719
För beräkningsgrundssektionen direktör Minna Lehmuskero, minna.lehmuskero(at)tela.fi, tfn 0400 864 991

Medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Kalervo Koistinen, Pensionsstiftelser och -kassan
Piia Laaksonen, Pensionsstiftelser och -kassan
Pasi Mustonen, Varma
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas

Ständiga experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Pirjo Moilanen, Social- och hälsovårdsministeriet
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet
Hanna Mäkinen, Tela

Telas beräkningsgrundssektion, medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Beräkningsgrundssektions sekreterare:
Tanja Toivanen, Ilmarinen

Experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet
Minna Lehmuskero, Tela

Styrgruppen för gemensamma tjänster

Behandlar branschens gemensamma IT-projekt utifrån affärsmässiga utgångspunkter och övriga ärenden i anslutning till verkställigheten av pensionsförsäkringen som är gemensamma med beaktande av branschens socialförsäkringskaraktär.

Kontaktperson: utvecklingschef Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, tfn 040 722 1270

Medlemmar:
Antti Huhtamäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Antti Kulonen, Finlands Bank (Mandatum Life)
Tiina Laine, Veritas
Juha Lanne, Pensionsskyddscentralen
Pertti Männistö, Keva
Tiina Nurmi, Ilmarinen
Katri Raatikainen, Pensionsskyddscentralen
Jyrki Rasi, Varma
Jouni Seppänen, Elo
Petri Suhonen, Pensionsstiftelseföreningen - PSF (Porasto)

Läs också