Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja Telas ställningstaganden och byråns sakkunskap. Varje delegation har en namngiven kontaktperson på Tela.

Delegationen för juridiska ärenden

Fungerar som grund för våra ställningstaganden och som utlåtandegrupp.

Kontaktperson: chef för juridiska ärenden Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, tfn 050 541 6410

Medlemmar:
Harri Christensen, Elo
Ismo Heinström, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Tuula Kallio, Varma
Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Jussi-Pekka Rantanen, Keva
Leevi Sandberg, Sjömanspensionskassan
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering

Deltar i Telas ställningstagande i ärenden avseende arbetsförmåga och rehabiliteringsärenden.

Kontaktperson: chef för samhällspåverkan Janne Pelkonen, janne.pelkonen(at)tela.fi, tfn 050 559 5894

Medlemmar:
Hanna Elonheimo, Veritas
Otso Ervasti, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Maija Haanpää, Ilmarinen
Liisamari Krüger, Elo
Tuula Metsä, Keva
Mikael Ojala,
Sjömanspensionskassan
Marjo Parkkila-Harju, FPA
Jan Schugk, Varma

Delegationen för kommunikationsärenden

Fungerar som kontaktforum för arbetspensionssektorns kommunikationsorgan och samordnar och utvecklar kommunikation inom branschen.

Kontaktperson: kommunikationsdirektör Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, tfn 040 554 6659

Medlemmar:
Markku Aalto, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Suvi Asikainen, Veritas
Liina Aulin, Ilmarinen
Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Hanna Saira, Elo
Katri Viippola, Varma

Delegationen för beräkningsgrundsärenden och den separata, till sin ställning självständiga Telas beräkningsgrundssektion

Delegationen deltar i ställningstaganden avseende aktuarieärenden.

Beräkningsgrundssektionen består av aktuarierna i våra medlemmar med bolagsform. Beräkningsgrundssektionen har bland annat i uppgift att upprätthålla och utveckla arbetspensionsbolagens gemensamma beräkningsgrunder för försäkringsavgiften och ansvarsskullden inom ramen för det samarbete som fastställs i lag.

Kontaktperson, delegationen: matematiker Hanna Mäkinen, hanna.makinen(at)tela.fi, tfn 050 598 6719

Kontaktperson, beräkningsgrundsektionen: direktör Jari Sokka, jari.sokka(at)tela.fi, tfn 0400 703 620

Medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Piia Laaksonen, Pensionsstiftelser och -kassan
Pasi Mustonen, Varma
Lauri Ojala, Pensionsstiftelser och -kassan
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas

Ständiga experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Minna Lehmuskero, Social- och hälsovårdsministeriet
Pirjo Moilanen, Social- och hälsovårdsministeriet
Hanna Mäkinen, Tela

Telas beräkningsgrundssektion, medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Beräkningsgrundssektions sekreterare:
Tanja Toivanen, Ilmarinen

Experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Minna Lehmuskero, Social- och hälsovårdsministeriet
Hanna Mäkinen, Tela
Jari Sokka, Tela

Styrgruppen för gemensamma tjänster

Behandlar branschens gemensamma IT-projekt utifrån affärsmässiga utgångspunkter och övriga ärenden i anslutning till verkställigheten av pensionsförsäkringen som är gemensamma med beaktande av branschens socialförsäkringskaraktär.

Kontaktperson: utvecklingschef Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, tfn 040 722 1270

Medlemmar:
Sari Alanko, Eläketurvakeskus
Nina Bruun, Ilmarinen
Antti Huhtamäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Tiina Kurki, Varma
Tiina Laine, Veritas
Pertti Männistö, Keva
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Katri Raatikainen, Pensionsskyddscentralen
Jouni Seppänen, Elo
Petri Suhonen, Pensionsstiftelseföreningen - PSF (Porasto)

Läs också