Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja Telas ställningstaganden och byråns sakkunskap. Varje delegation har en namngiven kontaktperson på Tela.

Delegationen för juridiska ärenden

Fungerar som grund för våra ställningstaganden och som utlåtandegrupp.

Kontaktperson: direktör Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, tfn 010 680 6720

Medlemmar:
Harri Christensen, Elo
Ismo Heinström, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Ove Herrlin, Sjömanspensionskassan
Karoliina Kiuru, Keva
Eija Korpi, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Heikki Kotila, Varma
Ulla Malinen, Etera
Leena Siirala, Ilmarinen
Piia Vuoti, Veritas

Ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering

Deltar i Telas ställningstagande i ärenden avseende arbetsförmåga och rehabiliteringsärenden.

Kontaktperson: chef för samhällsrelationer Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, tfn 010 680 6711

Medlemmar:
Ilona Autti-Rämö, FPA
Otso Ervasti, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Maarit Gockel, Elo
Maija Haanpää, Etera
Kirsi Karvala, Varma
Seppo Kettunen, Ilmarinen
Jukka Kivekäs, Varma
Tapio Ropponen, Keva

Delegationen för kommunikationsärenden

Fungerar som kontaktforum för arbetspensionssektorns kommunikationsorgan. Behandlar kommunikationens erfarenheter och utvecklar verksamhetsmodeller för strategisk ledning av branschens anseende.

Kontaktperson: kommunikationsdirektör Minna Sirkka, minna.sirkka(at)tela.fi, tfn 010 680 6701

Medlemmar:
Markku Aalto, Pensionsstiftelseföreningen - PSF
Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Katja Hautoniemi, Veritas
Reija Hyvärinen, Keva
Annukka Lalu, Etera
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Hanna Saira, Elo
Päivi Sihvola, Ilmarinen
Katri Viippola, Varma

Delegationen för beräkningsgrundsärenden och den separata, till sin ställning självständiga Telas beräkningsgrundssektion

Delegationen deltar i ställningstaganden avseende aktuarieärenden. Beräkningsgrundssektionen består av aktuarierna i våra medlemmar med bolagsform. Sektionen bereder inom ramen för det samarbete som fastställs i lagen arbetspensionsförsäkringsbolagens gemensamma ansökan om beräkningsgrunder.

Kontaktperson:
För delegationen matematiker Seija Lehtonen, seija.lehtonen(at)tela.fi, tfn 010 680 6726
För beräkningsgrundssektionen direktör Minna Lehmuskero, minna.lehmuskero(at)tela.fi, tfn 010 680 6718

Medlemmar:
Mikko Karpoja, Elo
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Kalervo Koistinen, Pensionsstiftelser och -kassan
Piia Laaksonen, Pensionsstiftelser och -kassan
Hillevi Mannonen, Ilmarinen
Pasi Mustonen, Varma
Timo Mäkelä, Etera
Allan Paldanius, Keva
Teppo Rakkolainen, Veritas och Pensions-Alandia

Ständiga experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Pirjo Moilanen, Social- och hälsovårdsministeriet
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet

Telas beräkningsgrundssektion, medlemmar:
Mikko Karpoja, Elo
Hillevi Mannonen, Ilmarinen
Pasi Mustonen, Varma
Timo Mäkelä, Etera
Teppo Rakkolainen, Veritas och Pensions-Alandia

Beräkningsgrundssektions sekreterare:
Marko Lehtovirta, Varma

Experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Tarja Taipalus, Social- och hälsovårdsministeriet
Minna Lehmuskero, Tela

Läs också