Siirry sisältöön

Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntamme koostuvat jäsentemme edustajista. Niiden tehtävänä on tukea Telan kannanmuodostusta ja toimistomme asiantuntemusta. Jokaiselle neuvottelukunnallemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Lakiasiain neuvottelukunta

Toimii kannanmuodostuksemme runkona ja lausuntoryhmänä.

Yhteyshenkilö:

Lakiasiain neuvottelukunnan jäsenet

Harri Christensen, Työeläkeyhtiö Elo
Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys
Tuula Kallio, Varma
Juulia Kurunsaari, Ilmarinen
Sonja Lilius, Mela
Linda Magnusson, Veritas
Jussi-Pekka Rantanen, Keva
Leevi Sandberg, Merimieseläkekassa

Laskuperusteasiain neuvottelukunta ja laskuperustejaos

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan kannanmuodostukseemme.

Laskuperustejaos toimii neuvottelukunnasta erillisenä, asemaltaan itsenäisenä jaoksena. Se koostuu yhtiömuotoisten jäsentemme aktuaareista. Laskuperustejaoksen tehtävänä on muun muassa ylläpitää ja kehittää työeläkeyhtiöiden yhteisiä vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteita laissa määritellyn yhteistyön puitteissa.

Yhteyshenkilö, neuvottelukunta:

Yhteyshenkilö, laskuperustejaos:

Laskuperusteasiain neuvottelukunnan jäsenet ja pysyvät asiantuntijat

Jäsenet:
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa
Piia Laaksonen, Keva
Pasi Mustonen, Varma
Lauri Ojala, Eläkesäätiöt ja -kassat
Teppo Rakkolainen, Veritas
Ritva Tarkiainen, Ilmarinen

Pysyvät asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Minna Lehmuskero, Sosiaali- ja terveysministeriö
Pirjo Moilanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanna Mäkinen, Tela

Laskuperustejaoksen jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat

Jäsenet:
Mikko Karpoja, Työeläkeyhtiö Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas
Ritva Tarkiainen, Ilmarinen

Sihteeri:
Cecilia Åkerlund-Biström, Työeläkeyhtiö Elo

Asiantuntijat:
Jaakko Aho, Eläketurvakeskus
Minna Lehmuskero, Sosiaali- ja terveysministeriö
Jari Sokka, Tela

Sijoitusasiain neuvottelukunta

Käsittelee sijoitustuottojen parantamiseen sekä työeläkevakuuttajien riskinkanto- ja riskinottokyvyn vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Yhteyshenkilö:

Sijoitusasiain neuvottelukunnan jäsenet

Jarmo Aalto, Mela
Markus Aho, Varma
Maaria Eriksson, Keva
Hannu Hokka, Eläkesäätiöyhdistys
Sauli Hämäläinen, Merimieseläkekassa
Michaela Motzkin-Niemi, Kela
Mikko Mursula, Ilmarinen
Jonna Ryhänen, Elo
Ira van der Pals, Kirkon eläkerahasto
Kari Vatanen, Veritas

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunta

Osallistuu kannanmuodostukseemme työkyky- ja kuntoutusasioiden osalta.

Yhteyshenkilö:

Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunnan jäsenet

Hanna Elonheimo, Veritas
Otso Ervasti, Eläkesäätiöyhdistys
Maija Haanpää, Ilmarinen
Esa Koskinen, Mela
Liisamari Krüger, Työeläkeyhtiö Elo
Tuula Metsä, Keva
Kari Mäkelä, Merimieseläkekassa
Marjo Parkkila-Harju, Kela
Jan Schugk, Varma

Viestintäasiain neuvottelukunta

Toimii työeläkealan viestijöiden yhteistyön foorumina sekä koordinoi ja kehittää alan viestintää.

Yhteyshenkilö:

Viestintäasiain neuvottelukunnan jäsenet

Markku Aalto, Eläkesäätiöyhdistys
Kaisa Ala-Laurila, Ilmarinen
Suvi Asikainen, Veritas
Taina Erkkilä, Työeläkeyhtiö Elo
Julia von Flittner, Mela
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Ilari Takamäki, Varma

Yhteisten palveluiden ohjausryhmä

Käsittelee alan yhteisiä it-hankkeita liiketoiminnallisista lähtökohdista ja muita eläkevakuuttamiseen toimeenpanoon liittyviä asioita, jotka alan sosiaalivakuutusluonne huomioiden ovat yhteisiä.

Yhteyshenkilö:

Yhteisten palveluiden ohjausryhmän jäsenet

Sari Alanko, Eläketurvakeskus
Nina Bruun, Ilmarinen
Tuula Kallio, Varma
Pertti Männistö, Keva
Mika Paananen, Mela
Marina Paulaharju, Merimieseläkekassa
Katri Raatikainen, Eläketurvakeskus
Jouni Seppänen, Työeläkeyhtiö Elo
Petri Suhonen, Eläkesäätiöyhdistys (Porasto)
Staffan Åberg, Veritas

Katso myös:

Ajankohtaista toiminnassamme

Toinen edustajamme AEIP:n hallituksessa vaihtuu

Viestinnästä ja yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtajamme Mikko Koskinen on valittu eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n hallituksen jäseneksi. Valinta tehtiin eilen…

Aiheeseen liittyvää