Vårt mål är att säkerställa att samhällets och arbetsmarknadsorganisationernas nuvarande och framtida beslutsfattare och inflytelserika aktörer är förtrogna med arbetspensionssektorn. Vi vill att de ska ha tillräckliga kunskaper om både arbetspensionssystemets utvecklings- och verksamhetsprinciper och förhållandet till EU. Dessutom anser vi det viktigt att informera om frågor i anslutning till finansieringen av pensionerna.

Utbildningen består huvudsakligen av kurser i enlighet med vår kurskalender. Våra målgrupper är:

  • politiska beslutsfattare
  • arbetsmarknadsorganisationernas förvaltning, ombud och aktiva
  • ungdoms- och studentorganisationernas beslutsfattare och aktiva
  • ungdomsaktiva inom de politiska partierna.

Vår utbildning består bl.a. av arbetspensionskurser, seminarier, expertmöten samt expertanföranden. Kurstillfällena är förbunds- och centralorganisationsspecifika eller evenemang som arbetsmarknadsorganisationerna ordnar i samarbete med Tela.

Dessutom bereder vi oss på evenemang i enlighet med syftet för utbildningen som ordnas på grundval av efterfrågan tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt vår nya strategi erbjuder vi inte utbildning om pensionsskyddet eller arbetspensionsförmånerna. Vi kommer att lägga ut information om aktuella kurser på vår webbplats.

Teman för utbildningen

  • Arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet och dess utmaningar.
  • Att öka förståelsen för pensionsanstalternas placeringsverksamhet och placeringen av arbetspensionsmedlen: varför och hur placeras arbetspensionspengarna?
  • Att stödja verksamhetsförutsättningarna för den beslutsmodell som bygger på trepartsförhandlingar.
  • Att trygga det finska arbetspensionssystemets ställning inom EU.
  • Frågor i anslutning till arbetet för att stärka förtroendet för arbetspensionssystemet, t.ex. en god förvaltning.

Den grundläggande uppgiften enligt vår strategi är att stärka arbetspensionssystemet och främja verksamhetsmiljön inom branschen.

Ytterligare information:

Kirsi Siltanen, utbildningschef, tfn 040 526 4025, kirsi.siltanen(at)tela.fi