Siirry sisältöön

Koulutusta työeläkealan peruskysymyksistä

Järjestämme vuosittain erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa käymme läpi työeläkejärjestelmän perusteita ja alan ajankohtaisia asioita.

Koulutusten tavoitteet ja kohderyhmät

Koulutustemme tavoitteena on osaltamme varmistaa, että yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyiset sekä tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan. Haluamme, että heillä on riittävät tiedot

 • työeläkejärjestelmän toiminta- ja kehittämisperiaatteista
 • kansallisen järjestelmämme suhteesta Euroopan unioniin
 • eläkkeiden rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

Se, että eläkejärjestelmän kehittämisestä vastaavilla päättäjillä on riittävät tiedot päätöstensä pohjaksi, on mielestämme kaikkien suomalaisten etu. Ja koska työeläkeasioiden aikajänne on hyvin pitkä, on myös tulevien päättäjien ja vaikuttajien kouluttaminen tärkeää työeläkejärjestelmän kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Koulutustemme kohderyhmiä ovat

 • poliittiset päätöksentekijät
 • työmarkkinajärjestöjen hallinto, asiamiehet ja aktiivit
 • nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjät ja aktiivit.

Tarjolla erilaisia koulutustilaisuuksia

Koulutuksemme koostuu muun muassa eri kohderyhmille suunnatuista työeläkekouluista, seminaareista, asiantuntijatapaamisista sekä asiantuntija-alustuksista esimerkiksi ammattiliittojen tai muiden organisaatioiden tilaisuuksissa. Järjestämme koulutustilaisuuksia myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi vuosittain toteutettavat maakuntien aktiiveille suunnatut alueelliset työeläkekoulut.

Yhtenä osana koulutustoimintaamme on vuosittain järjestämämme työeläkevakuuttajien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenten koulutus. Varmistamme osaltamme, että heillä on työeläkevakuuttajien hallintoa koskevan lainsäädännön vaatimat riittävät tiedot työeläkevakuutustoimintaan ja työeläkesijoituksiin liittyvistä kysymyksistä.

Koulutuksiemme teemat

Järjestämiemme koulutusten aiheet liittyvät pääsääntöisesti seuraaviin teemoihin:

 • Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja siihen kohdistuvat haasteet.
 • Työeläkevarojen sijoitustoiminnan ymmärtämyksen lisääminen: miksi ja miten työeläkevaroja sijoitetaan?
 • Kolmikantaisen päätöksentekomallin toimintaedellytysten tukeminen.
 • Suomen työeläkejärjestelmän aseman turvaaminen EU:ssa.
 • Työeläkejärjestelmän luottamuksen vahvistamiseen liittyvät asiat, muun muassa hyvä hallinto.

Strategiamme mukainen perustehtävä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen, mistä juontuvat myös koulutuksiemme aiheet. Koulutuksissamme ei pääsääntöisesti käsitellä työeläketurvaa tai työeläke-etuja.

Lisätietoja koulutuksistamme sekä asiantuntijoidemme puheenvuoropyynnöt

Tutustu tuleviin ja menneisiin koulutuksiimme Koulutukset ja tapahtumat -sivullamme.

Ajankohtaista koulutuksistamme

Aiheeseen liittyvää