Telan ja SOSTEn hanke virittää keskustelua ikääntyvän Suomen tulevaisuudesta

27.04.2021

Olemme aloittaneet yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa hankkeen, jossa joukko suomalaisia tutkijoita ja vaikuttajia pohtii väestöltään ikääntyvän Suomen yhteiskuntapolitiikan pidemmän aikavälin tavoitteita ja vaihtoehtoja.

Mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa pitkällä aikavälillä julkisen palvelulupauksen kannalta? Miten Suomi pystyy sopeutumaan ja millaisia vaihtoehtoja siihen on? SOSTEn ja Telan yhteishankkeen ”Ikääntyvä yhteiskunta koronapandemian jälkeen” tavoitteena on virittää kysymyksistä julkista keskustelua. Luvassa on keskustelutilaisuuksia ja puheenvuoroja aina vuoden 2023 eduskuntavaaleihin saakka.

Ikääntyvän yhteiskunnan tarpeiden ja julkisen talouden rinnalla hankkeen toinen pääteema on koulutustason nosto ja sen yhteys työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseen. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimeksen katsoo koulutuskysymystä osana sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta:

– Koulutus on merkittävä tulonsiirto vanhemmilta ikäluokilta nuoremmille. Suomalaisessa sukupolvi- ja talouskeskustelussa tuntuu unohtuvan se, että mitä ikääntyneempää väestö on, sitä tärkeämpää koulutustasosta on pitää huolta. Koulutus on tulevan talouskasvun ja tuottavuuden kasvun avaintekijöitä. Korkeampi tuottavuus keventää rasitusta, joka nuoremmille polville aiheutuu vanhusten suuresta määrästä, sanoo Siimes tiedotteessamme.

Kumppanuudet ovat Telalle tuttu tapa syventää yhteiskunnallisen keskustelun teemoja. Viimeisimpänä olimme mukana Väestöliiton väestöpoliittisen asiantuntijaraportin valmistelussa.