Siirry sisältöön

Finanssivalvonta tehostaa työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilanteen seurantaa

Finanssivalvonta (Fiva) kertoi alkuviikosta kohdistavansa uudelleen työeläkevakuuttajiin kohdistuvaa valvontaa. Fiva aikoo seurata entistä tiiviimmin työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilannetta sekä lainsäädännön ja markkinamuutosten vaikutuksia muun muassa likviditeettiin ja toiminnan jatkuvuuteen. Myös työeläkeyhtiöiden raportointiaikatauluja on tarkennettu koronavirustilanteen vuoksi.

– Osakemarkkinoiden viimeviikkoiset myllerrykset ovat vaikuttaneet työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan, sekä tuottoon että vakavaraisuuteen. Kaikkien työeläkevakuuttajien osalta sijoitusvarallisuus on pienentynyt alkuvuoden aikana arviolta noin 20-30 miljardilla eurolla, kertoo matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkesäätiötä ja -kassoja koskee vakavaraisuuslainsäädäntö, jonka avulla varaudutaan sijoitustoiminnan riskeihin. Yksi vakavaraisuuden mittari on vakavaraisuusaste, joka tarkoittaa eläkevarojen suhdetta vastuuvelkaan. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste viime vuoden lopussa oli 128,3 prosenttia, eli työeläkevakuuttajilla oli sijoitusvarallisuutta 128,3 prosenttia vastuuvelan määrästä.

– Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on osakekurssien laskun myötä heikentynyt. Fivan mukaan vakavaraisuusaste on laskenut noin seitsemän prosenttiyksikköä. Riskinkantokyky suhteessa riskinottoon on silti Fivan mukaan edelleen keskimäärin kohtuullisella tasolla. Erot yksittäisten työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden välillä ovat kuitenkin huomattavia, Mäkinen toteaa.

Huomiota myös hallinnon toimivuuteen

Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Fiva on ottanut valvontansa keskiöön erityisesti työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden, likviditeetin ja toimintakyvyn. Lisäksi Fiva kiinnittää erityistä huomiota työeläkevakuuttajien hallinnon toimivuuteen sekä toimivan johdon ja hallituksen rooliin poikkeustilanteen hallinnassa.

Fivan mukaan työeläkevakuuttajien hallitusten tulisi kyetä seuraamaan markkinamuutosten vaikutuksia vakavaraisuuteen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen riittävällä tavalla.

– Työeläkevakuuttajat huolehtivat tässä poikkeustilanteessakin perustoiminoistaan eli työeläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta normaalisti. Samalla he pyrkivät turvaamaan vakavaraisuuttaan ja siten varmistamaan myös tulevaisuudessa maksettavia työeläkkeitä, Mäkinen toteaa.