Siirry sisältöön

Työeläkemaksun määräaikaiselle alennukselle tasavallan presidentin vahvistus

Yksityisalojen työnantajien työeläkemaksua alennetaan 2,6 prosenttiyksiköllä määräajaksi. Alennus tulee voimaan 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020. Tasavallan presidentti vahvisti eilen asiaa koskevan lain.

Lain taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työantajan työeläkemaksun alentamisesta, jolla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Suomen hallitus antoi asiasta lakiesityksen eduskunnalle viime torstaina, jonka jälkeen toimitimme sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen työeläkemaksun (TyEL) perusteiden muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi lain kuluvan viikon maanantaina.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuussa olevaa niin kutsuttua EMU-puskuria. Alennuksesta aiheutuva vaje EMU-puskuriin tullaan kattamaan korottamalla työnantajan työeläkemaksua tilapäisesti vuosina 2022-2025 siten, että tänä vuonna annettavan alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan. Asiasta on kerrottu tarkemmin EMU-puskuria käsittelevässä tietopaketissamme, kysymyksissä 16-18.

Varustamoille tilapäistä joustoa työeläkemaksuihin

Tasavallan presidentti vahvisti eilen myös lain, jonka mukaan Merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen työeläkemaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Lakia sovelletaan 10.4-31.7.2020 erääntyviin maksuihin. Lain tarkoituksena on helpottaa varustamoiden hankalaa taloustilannetta, jonka koronavirusepidemia on aiheuttanut.

Maksuajan pidennys on aiemmin myönnetty myös yksityisalojen työnantajien ja yrittäjien työeläkemaksuihin. Yritykset ja yrittäjät voivat siis saada työeläkevakuuttajalle esitetystä pyynnöstä TyEL- ja YEL-maksuihin enintään kolmella kuukaudella pidennetyn maksuajan.