Siirry sisältöön

Osakemarkkinavetoista elpymistä

Työeläkejärjestelmän rahoituksen osana toimivat sijoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä noin kahdeksalla miljardilla eurolla. Varojen kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 241 miljardia euroa. Sijoitustuotto vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli nimellisesti 9,2 ja reaalisesti 7,7 prosenttia.

Finanssimarkkinoilla vuoden kakkoskvartaali jatkoi alkuvuoden nousuvirettä talouden elpyessä globaalisti. Yhdysvalloissa ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla kiihtynyt talouden elpyminen alkoi hidastua huhti-kesäkuun aikana, mikä ei kuitenkaan estänyt keskeisiä osakeindeksejä (Dow Jones, S&P 500) nousemasta uusiin kaikkien aikojen huippuihinsa touko- ja kesäkuussa. Taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen yhdessä alkuvuoden helikopterirahan kanssa kiihdytti inflaation toisella vuosineljänneksellä jo viiden prosentin tuntumaan.

Kohonneesta inflaatiosta huolimatta keskuspankki Fed piti ohjauskoron edelleen matalana, eikä myöskään ilmoittanut aikeista supistaa tukiostoja. Toisen vuosineljänneksen elpyminen oli kuitenkin sen verran rivakkaa, että rahapolitiikan kiristämistä ja arvopaperiostojen vähentämistä pidettiin talouden asiantuntijoiden mielestä jo kutakuinkin välttämättömänä.

Rokotusten eteneminen auttoi talouden palautumista euroalueella

Myös Euroopassa rokotusten eteneminen ja rokotekattavuuden kohoaminen sai euroalueen talouden palautumaan voimakkaasti vielä alkuvuonna jatkuneen supistumisen jälkeen. Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi kohosi kesäkuussa korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2006 kesäkuun. Euroalueen inflaatio kohosi kesäkuussa 1,9 prosenttiin, missä oli pientä laskua edelliskuukauden kahden prosentin tasosta.

Viime vuonna Brysselissä päätetty EU:n elpymispaketti, johon kuuluu monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027 sekä 750 miljardin euron elpymisväline, eteni myös toukokuussa. Komissio hyväksyi ensimmäiset jäsenmaiden (Espanja ja Portugali) kansalliset elvytyssuunnitelmat. Tämän rahoitusmarkkinat ovat ottaneet ilmeisen myönteisesti vastaan.

Osaketuotot vahvat, korkosijoituksilla haasteellinen vuosi

Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi nousi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kaikkiaan +16,1 prosenttia euroissa mitattuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tarjosi vielä aavistuksen paremman, kaikkiaan +16,8 prosentin tuoton. Vaikka eläkesijoitusten osakejakaumat eivät ole suoraan koko maailman indeksin hajautusta vastaavia, oli osakesijoituksille vuoden ensimmäiseltä puoliskolta saatu +16,7 prosentin nimellistuotto melko lähellä globaalien indeksien tuottoja.

Kakkoskvartaalilla osakesijoituksista parhaita tuottoja tarjosivat kasvuyhtiöt sekä pääomasijoitukset. Pääomasijoitukset ovat sijoituksia julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla pääsijoittaja arvioi olevan kehittymispotentiaalia.

Korkosijoitusten osalta tämä vuosi on ollut haasteellinen isoja korkosalkkuja hallinnoiville eläkesijoittajille, sillä salkuissa olevien joukkovelkakirjojen arvostus laskee korkotason kohotessa. Markkinakorkojen hieman noustessa kakkoskvartaalilla näyttivät julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat pääosin negatiivisia tuottolukuja myös kesäkuun lopulla. Korkosijoituksissa tuottoa on saatu yrityslainojen puolelta, missä nimellistuotot ensimmäiseltä puolelta vuodelta olivat muutaman prosentin tuntumassa.

Rokotusten edistyminen EU ja EEA-maissa 2021.
EU/EEA-maissa tänä vuonna rokotettujen kumulatiivinen osuus aikuisista per viikko. (Lähde: European Centre for Disease Prevention and Control)

Tarkemmat tiedot eläkevarojen määrästä kesäkuun 2021 lopussa löytyvät Eläkevarojen määrä -sivultamme.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Kimmo Koivurinne

Analyytikko