Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi eläkesäätiö- ja kassalain kokonaisuudistuksen

Eduskunta on viime viikolla käydyssä täysistunnossaan hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavia eläkesäätiöitä ja -kassoja säänteleväksi laiksi. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

Työeläkealan näkökulmasta uusi lainsäädäntö on tervetullut.

– Eläkesäätiöitä ja -kassoja koskeva nykyinen lainsäädäntö on peräisin 90-luvulta. Työeläkevakuuttajien ja erityisesti eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaympäristö on nykyisten lakien voimassaoloaikana muuttunut voimakkaasti, huomauttaa edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa.

Uusi lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavia eläkesäätiöitä ja -kassoja sääntelevä laki tuo mukanaan muutamia muutoksia. Yksi keskeisimmistä liittyy perustettavan eläkesäätiön tai -kassan vähimmäiskokoon, joka tulee jatkossa olemaan 150 vakuutettua, kun se tähän saakka on ollut 300. Lisäksi vakuutuskannan siirto työeläkeyhtiöstä eläkesäätiöön tai -kassaan helpottuu ja selvitystilaa sekä konkurssia koskeva sääntely selkeytyy.

– Eläkesäätiön ja -kassan vähimmäiskoon muutos tuo säätiö- tai kassavaihtoehdon mahdolliseksi aiempaa useammalle yritykselle ja madaltaa kynnystä säätiön tai kassan perustamiselle, mikä on työeläkejärjestelmän hajautuksen näkökulmasta hyvä asia, Elomaa toteaa.

Uudistus pohjautuu aiemmin vuosina 2013–2016 toteutettuun työryhmätyöhön, jossa selvitettiin eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista. Osallistuimme myös Telana kyseisen työryhmän toimintaan.