Siirry sisältöön

Uusi tilastotietokanta avaa perustiedot työeläkesijoituksista kaikkien saataville

Olemme ottaneet verkkosivuillamme käyttöön uuden tilastotietokannan. Tilastotietokantamme sisältää tietoja työeläkejärjestelmän sijoitusvaroista sekä sijoitusjakauman ja tuottojen kehittymisestä. Asiantuntijamme tilastosuunnittelija Maija Schrall ja analyytikko Kimmo Koivurinne kertovat tarkemmin.

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen jakautumiseen liittyvät tiedot sekä suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot löytyvät jatkossa erillisestä tilastotietokannastamme.

– Tällä hetkellä tilastotietokannastamme löytyvät suosituimmat aikasarjamme sijoitusvaroista vuodesta 2004 alkaen sekä aikasarjat kuuden suurimman eläkevakuuttajan sijoitusjakaumasta ja tuottojen osavuositiedoista, kertoo Koivurinne.

Tilastot helposti ja nopeasti käyttöön

Sijoitustoimintaan liittyvistä tilastoista tulee Telaan säännöllisesti kyselyjä. Tilastotietokanta tarjoaa mahdollisuuden sijoitusvara- ja osavuositietojen aiempaa monipuolisempaan ja joustavampaan käyttöön kaikille tiedoista kiinnostuneille. Tietokanta on rakennettu palvelemaan erityisesti taloustoimittajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden tietotarpeita.

– Enää ei tarvita erillistä yhteydenottoa Telaan, vaan tiedot saa halutessaan nopeasti verkkosivuiltamme, Schrall kertoo.

Schrall ja Koivurinne auttavat mielellään tiedonhakijoita. Koivurinne on käytettävissä erityisesti työeläkesijoituksiin ja -talouteen liittyvissä asiakysymyksissä.

Monipuolisia tietohakuja

Sijoitusvaratiedot on tilastotietokannassa jaettu kolmeen osaan: yksityiseen ja julkiseen sektoriin, alueittain ja yhteisöryhmittäin. Ryhmää rajaamalla voidaan tarkastella vaikkapa eläkeyhtiöitä ryhmänä. Muita yhteisöryhmiä ovat eläkesäätiöt ja -kassat, julkisalojen eläkevakuuttajat sekä yhtenä ryhmänä Merimieseläkekassa (MEK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Sijoitusvaratietoja ei ole saatavilla yksittäisen työeläkevakuuttajan osalta.

Sen sijaan sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositietoja pääsee tarkastelemaan esimerkiksi yhden eläkevakuuttajan tai tietyn omaisuuslajin osalta. Osavuositiedot ovat saatavilla kuuden suurimman eläkevakuuttajan osalta. Aikasarjoista voi tutkia esimerkiksi perusjakaumaa, joka kertoo sijoitusten yhteenlasketun markkina-arvon ja sijoitetun käteisen jakautumisen eri sijoituskohteisiin. Tämän lisäksi saatavilla ovat riskijakauma, sijoitusten tuotot, joukkovelkakirjojen duraatiot ja avoimet valuuttapositiot.

Taustalla tunnettu tietokantajärjestelmä

Tietokannassa voi koostaa haluamansa tilaston ja jatkaa käsittelyä helposti esimerkiksi Excelissä. Tilastotiedoista voi myös laatia erilaisia kuvioita joko suoraan tietokannan mahdollistamilla työkaluilla tai Excelin avulla.

– Tietokanta on toteutettu ruotsalaisella PxWeb-järjestelmällä, jota käyttävät kaikki pohjoismaiset tilastovirastot mukaan lukien Tilastokeskus ja lisäksi meillä Suomessa muun muassa Eläketurvakeskus ja Luonnonvarakeskus, Schrall kertoo.

Tilastotietokanta on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsin- ja englanninkieliset käyttöohjeet päivitämme sivuillemme loppuvuoden aikana.

– Tilastotietokantaa on tarkoitus kehittää eteenpäin tulevina vuosina. Otamme mielellämme vastaan toiveita tietokantaan sisällytettävistä tilastoista, sanoo Koivurinne.

Tilastotietokannasta saatavat tiedot korvaavat osan verkkosivuillamme olevista sijoitusvarakuvista. Sivuillamme esitetään edelleen sijoitusvaratietojen keskeisimmät kuvat tuoreimmalta vuosineljännekseltä. Tilastojen päivitysrytmi löytyy tilastotietokantasivulta. Seuraavat tilastomme syyskuun lopun tilanteesta päivitämme marras-joulukuun vaihteessa.

Alla oleva esimerkkikuva on tehty tilastotietokannasta haetuilla tiedoilla: Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot > perusjakauma. Tiedot on tallennettu Excel-muodossa, minkä jälkeen visuaalisen viestinnän asiantuntijamme Päivi Marin on luonut datasta kuvan Infogram-ohjelmalla.

Lisätietoja tietokannasta sekä käyttöohjeet löytävät Tilastotietokanta-sivultamme.

Lisätietoja:

Työeläkesijoituksiin ja -talouteen sekä tilastotietokannan toimintaan liittyvissä kysymyksissä:

Tilastotietokannan toimintaan liittyvissä kysymyksissä: