Siirry sisältöön

Toinen koronavuosi suosi osakesijoituksia

Vuosi 2021 tarjosi pandemiasta huolimatta poikkeuksellisen hyvää tuottoa eläkesijoituksille: työeläkejärjestelmän rahoituksen osana toimivat sijoitusvarat kasvoivat vuoden aikana noin 23 miljardilla eurolla ja olivat joulukuun lopussa yhteensä 255 miljardia euroa. Osake- ja erityisesti pääomasijoitusten vahva kehitys kartutti sijoituksia kuluneen vuoden aikana. Koronavirusrokotusten hyvä kattavuus ja yritysten positiiviset tulosjulkistukset vahvistivat yleistä talousluottamusta. Talouden imu siivitti, koronavirusmuunnoksista huolimatta, pohjoisamerikkalaiset pääosakeindeksit uusiin kaikkien aikojen huippulukemiin.

Tässä blogikirjoituksessa kerron tarkemmin kuluneen vuoden tapahtumista rahoitusmarkkinoilla. Juuri julkaisemamme varatiedot löytyvät Eläkevarojen määrä -sivultamme. Työeläkevarojen kasvu vuonna 2021 on erityisen hyvä uutinen nyt, kun koko maailma seuraa Ukrainan tilannetta. Tiedotteessamme kommentoin varojen kehitystä tarkemmin tästä näkökulmasta.

Viime vuosi alkoi kaiken kaikkiaan toiveikkaissa tunnelmissa. Koronarokotusten jakelun käynnistyminen siivitti osakemarkkinalla ensimmäisen koronavuoden aikana alkanutta voimakasta toipumista sijoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa taloutta kiihdytti keskuspankkielvytyksen ohella niin sanottu helikopteriraha eli kotitalouksille jaettava tukiraha, joka osin korvaa sikäläisen sosiaaliturvan puutteita. Rokotuskattavuuden edistyminen länsimaissa ja taloudellinen elvytys näkyivät voimakkaasti kohoavissa osakkeiden arvostustasoissa.

Korkomarkkinalla ei kuitenkaan ollut vastaavaa positiivista virettä, vaan keskeisten liikkeeseenlaskijamaiden Yhdysvaltojen ja Saksan lainakorot kohosivat alkuvuoden aikana. Erityisesti Yhdysvalloissa korkotaso kohosi helmikuussa tuntuvasti ja ensimmäinen kvartaali oli korkosijoituksille yksi huonoimpia sitten 1980-luvun alun. Julkisten liikkeeseenlaskijoiden korkopaperit osoittivat pääosin negatiivisia tuottolukuja ja ainoastaan riskisemmät yrityslainat tarjosivat tuottoja.

Toisella kvartaalilla alkuvuoden nousuvire jatkui talouden elpyessä globaalisti. Nousua tuki edelliskvartaalin lailla koronarokotuskattavuuden rivakka kohoaminen. Kesän lähestyessä talouden elpyminen Yhdysvalloissa alkoi kuitenkin jo hieman hidastua, mutta keskeiset osakeindeksit nousivat silti uusiin kaikkien aikojen huippuihinsa. Tartuntakäyrien tasaantumisen ohella talouden nopea palautuminen ja kotitalouksille jaettu helikopteriraha kiihdyttivät inflaation Yhdysvalloissa jo viiden prosentin tuntumaan. Epätavallisen navakan inflaation takia rahapolitiikan kiristämistä ja tukitoimien reivaamista alettiin pitää kutakuinkin välttämättömänä. Kritiikki ei kuitenkaan vaikuttanut Yhdysvaltain keskuspankin Fedin toimintaan, vaan keskuspankki pitäytyi talouden seurannassa. Fed piti inflaatiota tuolloin tilapäisenä.

Myös Euroopassa rokotekattavuuden laajeneminen sai myös euroalueen talouden palautumaan voimakkaasti. Yritysten positiiviset tulosjulkistukset nostivat osakkeiden arvostuksia ja patoutuneen kulutuskysynnän purkautuessa myös euroalueen inflaatio nousi uutisotsikoihin kohotessaan kesäkuussa parin prosentin tuntumaan.

Kiinteistö- ja inflaatiopeikkoja

Vuoden kolmannella kvartaalilla, yli vuoden yhtämittaisen nousun tuloksena, maailman pääosakeindeksit olivat kaikkien aikojen huippujensa tuntumassa ja kurssinousu vaikutti hidastuvan. Vaikka rokotekattavuus länsimaissa oli kasvanut koko alkuvuoden hyvää vauhtia ja luottamus tulevaan palautunut rajoitusten poistuessa, nousivat keskeiset osakeindeksit ainoastaan hieman plussan puolelle.

Samalla kehittyvien markkinoiden osakkeiden koko vuoden kestänyt hienoinen takamatka kasvoi entisestään. Eroa kehittyneisiin markkinoihin kasvatti erityisesti Aasia, jossa kiinalaisten osakkeiden tuotot olivat kolmoskvartaalilla reilusti negatiivisia. Taustalla oli Kiinan kiinteistömarkkinoiden korkea velkaisuusaste, minkä pelättiin aiheuttavan luottotappiota ja edelleen leviävän muualle maailmaan. Luottotappioiden pelko ei ollut aiheeton, sillä Kiinan asuinkiinteistöihin painottunut kiinteistömarkkina sisältää karkeasti viidesosan koko maailman kiinteistöistä.

Kuluttajahinnat nousivat erityisesti Yhdysvalloissa lähestulkoon vuoden jokaisena kuukautena. Inflaation taustalla olivat erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen nousu. Näiden tekijöiden lisäksi inflaation taustalla vaikutti talouden uudelleen lämpeneminen pandemian hellittäessä. Sama ilmiö oli hieman vaisumpana nähtävissä myös euroalueella, jossa inflaatio kohosi kolmoskvartaalilla kymmenen vuoden huippuunsa.

Vuoden viimeisellä kvartaalilla maailman osakeindeksit kirivät Aasiaa ja kehittyviä markkinoita lukuun ottamatta lähelle kaikkien aikojen huippuja. Koko vuoden vallinneesta epävarmuudesta huolimatta pääomamarkkinoilla oli vilkasta myös pörssin ulkopuolella. Yhdysvalloissa yritystransaktioiden vuosivolyymi kasvoi lähes kuusikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pandemian hiipumisen ohella tähän vaikutti koronakriisin entisestään höllentämä rahapolitiikka, jota ei muuttanut edes kuukausi kuukaudelta kohonnut inflaatio tai kreikkalaisen kirjaimiston mukaan nimetyt uudet virusmuunnokset. Vasta joulukuussa keskuspankki Fed kertoi tulevista koron nostoista vuodelle 2022.

Epätavallisen hyvä sijoitusvuosi tarjosi muhkeita tuottoja listatuille osakkeille ja erityisesti pörssin ulkopuolisille pääomasijoituksille. Hyvät osaketuotot vahvistivat myös yksityisalojen työeläkevakuuttajiemme keskimääräistä vakavaraisuutta ennätyshyvälle tasolle. Korkosijoittajan perinteisesti turvallisesta näkökulmasta katsottuna kulunut vuosi taas oli haastava, kun kohonnut inflaatio neutraloi reaalituotot. Tässä korostuukin hajauttamisen merkitys eläkevarojen sijoittamisessa. On tärkeää, että sijoituksia on eri omaisuuslajeihin ja myös maantieteellisesti riittävän laajasti hajautettuna.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Kimmo Koivurinne

Analyytikko

#työeläkevarat