Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien insolvenssi -selvitys julkaistu

Olemme teettäneet selvityksen yksityisalojen työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskevasta lainsäädännöstä.

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuuttajien konkurssia ja selvitystilaa koskeva lainsäädäntö on nykyisin niukkaa ja epäselvää. Säädökset sisältyvät työeläkevakuuttajia koskeviin lakeihin, joiden lisäksi noudatetaan yleislakina konkurssilakia. Lainsäädäntö on kuitenkin osoittautunut käytännön tilanteissa riittämättömäksi.

Selvityksen tarkoituksena oli laatia käytännön kokemuksiin pohjautuen kuvaus työeläkevakuuttajan selvitystilaan ja konkurssiin liittyvistä ongelmakohdista ja mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. Lisäksi selvityksen tarkoituksena oli tehdä tarvittavia ehdotuksia lainsäädännön selventämiseksi.

Selvityksen ovat laatineet riippumattomat selvityshenkilöt, SHV Tuula Lempiäinen ja SHV Hillevi Mannonen. Selvitys vastaa heidän näkemyksiään.

Käynnistämme Telassa syksyllä hankkeen työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muutostarpeista. Työeläkealan kannat sitä koskeviin yksityiskohtiin täsmentyvät kyseisen hankkeen aikana.