Siirry sisältöön

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2023 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on eilen vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Kyseessä ovat palkkakertoimeen ja työeläkeindeksiin liittyvät tarkistukset. Työeläkeindeksi kasvaa ensi vuodelle poikkeuksellisesti selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Syynä tähän on viimeisen vuoden aikana tapahtunut kuluttajahintojen merkittävä kasvu.

Palkkakerroin korottaa aiemmat ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon

Palkkakertoimeksi vuodelle 2023 vahvistettiin 1,558. Kuluvaan vuoteen verrattuna palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään alkavan työeläkkeen laskennassa siten, että sen avulla työuran aikaiset vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Palkkakerroin vaikuttaa myös työeläkelaeissa säädettyihin erilaisiin rahamääriin, joiden mukaan määritellään esimerkiksi oikeutta tiettyihin etuuksiin ja sitä, mikä on pienin työeläkevakuutettava palkkasumma. Palkkakertoimella korotetaan myös muun muassa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta karttuvan eläkkeen laskennallinen tulo.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksillä korotetaan maksussa olevia eläkkeitä

Vuoden 2023 työeläkeindeksi on 2874. Kuluvaan vuoteen verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 6,8 prosenttia.

Työeläkeindeksillä korotetaan maksussa olevia työeläkkeitä. Korotus tehdään vuosittain tammikuussa. Lisäksi työeläkeindeksillä tarkistetaan eräät muut siihen sidotut etuudet, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset maksussa olevat eläkkeet.

Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Viimeistään joulukuussa alkavat eläkkeet hyötyvät työeläkeindeksistä

Työntekijän, joka täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä viimeistään marraskuussa ja on suunnitellut eläköitymistään vuodenvaihteen tienoille, on hyvä huomioida tulevien indeksikorotusten poikkeuksellisuus.

Koska työeläkeindeksi vuonna 2023 on suurempi kuin palkkakerroin, saa vuonna 2022 eläkkeelle siirtyvä työeläkkeeseensä suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuodenvaihteen yli lykkäävä.

Poikkeuksellinen indeksikehitys vaikuttaa vastaavalla tavalla myös osittaisen vanhuuseläkkeen ottamiseen. Vaikutus näkyy sekä osittaisessa vanhuuseläkkeessä että sen jälkeen alkavassa vanhuuseläkkeessä.

Jotta henkilö saa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen tammikuussa 2023, tulee hänen eläkkeensä alkaa viimeistään 1.12.2022. Jotta eläke voi alkaa tällöin, tulee työsuhteen päättyä viimeistään 30.11.2022. Lisäksi tulee huomioida oman työsuhteen irtisanomisaika.

Vanhuuseläkkeelle jäämistä kannattaa kuitenkin suunnitella aina henkilökohtaisesta kokonaistilanteesta käsin. Jokainen kuukausi, jonka jatkaa töissä vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, kasvattaa työuran aikaista eläkekertymää. Jatkamalla työssäoloa vuoden 2023 puolelle, tulee eläke jossain vaiheessa nousemaan samaan tai korkeammaksi kuin se olisi ollut, jos olisit jäänyt eläkkeelle kuluvan vuoden puolella.

Lisätietoja eläkkeelle jäämisen suunnitteluun saa oman työeläkevakuuttajan verkko- ja neuvontapalveluista.