Siirry sisältöön

Eläkerahastojen ennenaikainen purkaminen olisi pois nuorilta

Lauri Oinonen ehdottaa Suomenmaan verkkosivuilla 22.3.2023 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan työeläkerahastojen käyttöä nykyisten eläkkeiden nostamiseen. Oinonen kysyy, olisiko tämä pois nuoremmilta. Vastaus on yksinkertaisesti kyllä.

Työeläkerahastot eivät ole yksin nykyeläkeläisten kerryttämiä. Rahastoissa on kaikkien nykyhetkellä ja menneisyydessä työssä olleiden ikäluokkien varoja, eli oma siivunsa myös esimerkiksi työuraansa vasta aloittelevilla, 2000-luvun alussa syntyneillä nuorilla.

Yksityisaloilla vajaa kolmannes eläkevaroista on varattu nykyeläkeläisille. Suurin osa varoista on varattu tuleville eläkkeensaajille. Eläkerahastot on jyvitetty tarkkojen laskelmien pohjalta eri ikäluokkien työeläkkeisiin.

VAIKKA eläkerahastojen koko on suuri, niin on myös eläkevastuiden. Eläkevastuulla tarkoitetaan kaikkien tulevaisuudessa maksettavien työeläkkeiden arvoa, sisältäen siis sekä nykyeläkeläisille tulevaisuudessa maksettavat eläkkeet että nykyisten työntekijöiden jo ansaitsemat eläkkeet, jotka heille aikanaan maksetaan.

Eläkevastuiden kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 770 miljardia euroa. Rahastoissa on näiden vastuiden kattamiseen tällä hetkellä 238 miljardia euroa, ja loppuosa rahoitetaan vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla.

Eläkemaksuun kohdistuu nykyiselläänkin korotuspaineita. Rahastoista ei voida ottaa suunniteltua enempää, jotta myös tulevat työeläkkeet voidaan maksaa luvatusti.

Rahastojen purkaminen etuajassa johtaisi nykyisten ja tulevaisuuden palkansaajien maksutaakan kasvattamiseen. Suhteellisesti suurempi osa eläkemenoista pitäisi tulevaisuudessa rahoittaa eläkevarallisuuden tuottojen sijaan palkasta perittävillä maksuilla, jos rahastoja purettaisiin ennenaikaisesti.

Toisena vaihtoehtona olisi tulevien eläkkeiden leikkaaminen tavalla tai toisella.

ELÄKELÄISILLÄ on toki merkittävä rooli kotimaisen kulutuskysynnän ylläpitämisessä, ja eläkkeiden ostovoimasta huolehditaan indeksikorotuksilla.

Esimerkiksi työeläkkeet nousivat kuluvan vuoden alussa noin 6,8 prosenttia. Rahastojen käyttö nykyisten eläkkeiden korottamiseen aiheuttaisi merkittävän laskun nykyisten lasten ja nuorten maksettavaksi.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Mikko Mäkinen

Pääekonomisti

Alun perin julkaistu:

Suomenmaa(siirryt toiseen palveluun)