Siirry sisältöön

Uusi laki kirkon eläkerahastosta vahvistettu

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut uuden lain kirkon eläkerahastosta. Uuteen lakiin on yhdistetty aiemmin eri laeissa ja kirkkojärjestyksessä olleet kirkon eläkerahastoa koskevat säännökset. Lakiin on myös lisätty uutena sääntelynä säännökset muun muassa omistajaohjauksen periaatteista, kirkon eläkerahaston sisäpiiristä sekä riskien hallinnasta. Uusi laki astuu voimaan 1.7.2023.

– Laki kirkon eläkerahastosta on osa kirkkolainsäädännön uudistamista. Uusi laki selkeyttää eläkerahaston asemaa, mutta mitään suuria muutoksia aiempaan tilanteeseen verrattuna siihen ei sisälly, toteaa kirkon eläkerahaston johtaja, kirkkoneuvos Juha Tuohimäki.

– Omistajaohjaukseen, sisäpiirisääntelyyn ja riskien hallintaan liittyvät pykälät ovat toki sinänsä uusia, mutta koemme niiden olevan luontevaa sääntelyä myös meille. Vastaavat säännökset koskevat myös muita työeläkevakuuttajia, Tuohimäki jatkaa.

Kirkon eläkerahasto toimii kirkon eläkelaitoksena. Se vastaa evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön eläketurvan rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Kirkon eläkerahasto on toiminut vuodesta 1991 alkaen. Eläketurvan toimeenpanosta on vuodesta 2012 alkaen vastannut Keva.