Siirry sisältöön

Tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 julkaistu – nyt myös tilastotietokannassa

Työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot 2022 on julkaistu tänään osana Eläketurvakeskuksen Työeläke-lehden numeroa 2/2023. Tilinpäätösliite kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien avainlukuja vuodelta 2022: tulot, eläkemenot ja sijoitusjakaumat. Työeläkeyhtiöiden osalta liite kertoo myös tarkemmat erittelyt muun muassa kokonaisliikekuluista ja niiden jakaumasta.

Liitteessä on mukana analyytikkomme Kimmo Koivurinteen laatima yhteenveto sijoitusvarojen jakautumisesta ja tuotoista sekä rahoitusmarkkinoiden tapahtumista vuonna 2022. Lisäksi analyysitoimintojemme johtaja Jari Sokka pohtii omassa artikkelissaan sitä, olemmeko itse maksaneet eläkkeemme vai emme. Koivurinteen ja Sokan artikkelit ovat luettavissa myös verkkosivuiltamme.

Tilinpäätösliitteen asiantuntijoina ovat toimineet Koivurinteen lisäksi tilastosuunnittelijamme Maija Schrall sekä Eläketurvakeskuksen aktuaaripäällikkö Jaakko Aho ja matemaatikko Henna Iire. Tilinpäätösliite 2022 ja työeläkevakuuttajien avainluvut löytyvät Tilinpäätöstiedot -sivultamme.

Tilinpäätöstiedot saatavilla myös tilastotietokannasta

Olemme lisänneet työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot nyt myös tilastotietokantaamme, jossa tietoja voi tarkastella vuodesta 2007 alkaen. Tilastotietokanta sisältää vastaavat tiedot kuin tilinpäätösliite, eli kaikkien työeläkevakuuttajien keskeiset avainluvut sekä työeläkeyhtiöiden osalta myös laajemmat tilinpäätösluvut.

Tietokannasta käyttäjä voi laatia haluamiaan aikasarjoja sekä erilaisia kuvioita joko suoraan tietokannan mahdollistamilla työkaluilla tai Excelin avulla.

Miltä näyttävät markkinaosuudet?

Tilinpäätöstietojen pohjalta olemme päivittäneet myös työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot vuodelta 2022 sekä aikasarjana vuosilta 2005–2022. Päivitetyt tiedot löytyvät Työeläkevakuuttajien markkinaosuudet -sivultamme.

Markkinaosuuksissa on kuvattu vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja vakuutetuista.