Siirry sisältöön

Selvitys työkyvyttömyysriskin hallinnan juridisista reunaehdoista ja nykylainsäädännön haasteista julkaistu

Olemme teettäneet arvioinnin voimassa olevan lainsäädännön asettamista reunaehdoista henkilötietojen käytölle työkyvyttömyysriskin hallinnassa osana työeläkeyhtiöiden toimintaa. Arviointi käsitti sekä tietosuojasääntelyn että työeläkeyhtiöitä koskevan sektorikohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeistukset. Arvioinnin on tehnyt asianajotoimisto Castrén & Snellman.

Työkyvyttömyysriskin hallinta on osa työeläkevakuuttajien toimintaa, jonka tavoitteena on vähentää työntekijöiden riskiä tulla työkyvyttömäksi ja joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiminnan lähtökohtana on työeläkeyhtiön koko asiakaskannasta tehtävä riskiarvio sekä toimenpiteiden kohdentaminen tehdyn riskiarvion perusteella. Tähän toimintaan sisältyy myös henkilötietojen käyttöä, joka kuuluu tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön soveltamisalaan.

Nykyisessä lainsäädännössä työkyvyttömyysriskin hallintaa ei ole säädetty työeläkeyhtiöiden toimintaan kuuluvaksi nimenomaisella lain säännöksellä. Toiminnan on kuitenkin vakiintuneesti katsottu kuuluvan osaksi työeläkeyhtiöille lailla asetettua tehtävää. Lisäksi Finanssivalvonta on katsonut, että työkyvyttömyysriskin hallinta on sinänsä lakiin perustuvaan vakuutustoimintaan kuuluvaa sallittua vakuutusriskin hallitsemista ja vähentämistä.

Työeläkealan tavoitteena on jo pitkään ollut työkyvyttömyysriskin hallinnan tavoitteiden määrittelyn saaminen lakiin. Lakiin kirjattu sääntely olisi tärkeää myös tietosuojan näkökulmasta.

Teettämämme selvitys on luettavissa alla sekä Selvitykset ja tutkimukset -sivullamme.