VÅRT KONTOR

Adress:
Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors
Besök: 3 våningen

E-post: tela(at)tela.fi

Faktureringsinformation
Ankomstanvisningar

KOMMUNIKATION, UTBILDNING OCH INTRESSEGRUPPSRELATIONER

Minna Sirkka

Minna Sirkka

kommunikations- och HR-direktör
040 554 6659

ANSVARSOMRÅDEN

- ledning och utveckling av kommunikation, HR-ärenden, utbildning och intressentgruppsarbete
- extern kommunikation och medierelationer
- chefsuppgifter

Jenni Heino

Jenni Heino

kommunikationschef
040 170 4656

ANSVARSOMRÅDEN

- mediekommunikation
- intressentgruppsarbetes material
- tillställningar och evenemang
- medieuppföljning

Aija Laurila

Aija Laurila

specialist på kommunikation
050 572 7461

ANSVARSOMRÅDEN

- intern kommunikation
- sociala medietjänster
- ansvaret

Päivi Marin

Päivi Marin

specialist på visuell kommunikation
040 653 6005

ANSVARSOMRÅDEN

- datavisualisering
- marknadskommunikation och visuell kommunikation

Kirsi Siltanen

Kirsi Siltanen

utbildningschef
040 526 4025

ANSVARSOMRÅDEN

- planering och koordinering av samhällelig utbildning
- intressentgruppsarbete

Marjut Vanha-aho

Marjut Vanha-aho

webbchefredaktör
050 303 9651

ANSVARSOMRÅDEN

- webbkommunikation
- upprätthållande och utveckling av webbtjänsten
- nyhetsbrevets redaktion

ANALYSFUNKTIONER

Jari Sokka

Jari Sokka

direktör
0400 703 620

ANSVARSOMRÅDEN

- ledning och utveckling av analysfunktionerna
- pensionssystemets finansiering
- chefsuppgifter

Kimmo Koivurinne

Kimmo Koivurinne

analytiker
044 364 2324

ANSVARSOMRÅDEN

- statistik och analyser av arbetspensionsbranschens placeringsverksam-het
- uppföljning och rapportering av finansmarknaden
- intressentgruppsarbete

Mikael Kulikoff

Mikael Kulikoff

utvecklingschef
040 722 1270

ANSVARSOMRÅDEN

- affärslokal och ekonomisk förvaltning
- IT intressebevakning
- projekthantering
- intressentgruppsarbete

Hanna Mäkinen

Hanna Mäkinen

matematiker
050 598 6719

ANSVARSOMRÅDEN

- frågor i anslutning till ansvars- och solvensberäkning inom arbetspensionssektorn
- intressentgruppsarbete

Maija Schrall

Maija Schrall

statistikplanerare
040 839 6658

ANSVARSOMRÅDEN

- datakommunikation i anslutning till Telas statistikproduktion och kontakter till medlemmarna
- upprätthållande av webbsidorna om pensionsekonomi

Risto Vaittinen

Risto Vaittinen

ledande ekonom
045 180 0625

ANSVARSOMRÅDEN

- pensionssystemets ekonomi
- de offentliga finanserna
- intressentgruppsarbete

INTRESSEBEVAKNING

Nikolas Elomaa

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning
050 386 3339

ANSVARSOMRÅDEN

- inflytande på lagstiftning
- chefsuppgifter

Outi Aalto

Outi Aalto

chef för juridiska ärenden
050 541 6410

ANSVARSOMRÅDEN

- lagstiftning gällande arbetspensionssektorn
- frågor om arbetspensionssektorns juridiska ställning inom EU
- styrelsens sekreterare

Seija Lehtonen

Seija Lehtonen

specialist
050 520 0902

ANSVARSOMRÅDEN

- social hållbarhet inom arbetspensionssystemet
- internationella ärenden
- sektion EU-27 (mobilitet av arbetskraft)
- intressentgruppsarbete och utbildning

Janne Pelkonen

Janne Pelkonen

chef för samhällspåverkan
050 559 5894

ANSVARSOMRÅDEN

- internationella ärenden
- AEIP arbetsgrupper, Comissions I och II
- ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering
- sektioner EU-25 (sociala frågor) och EU-27 (mobilitet av arbetskraft)
- intressentgruppsarbete och utbildning

Turkka Sinisalo

Turkka Sinisalo

specialist på samhällspåverkan
044 4931882

ANSVARSOMRÅDEN

- samarbete mellan ungdoms- och studentorganisationer
- planering och utveckling av samhällspåverkan
- intressentgruppsarbete

Pirjo Sved

Pirjo Sved

assistent för verkställande direktör och ledning
044 541 5880

ANSVARSOMRÅDEN

- assistent för verkställande direktör och ledning
- samordning av begäran om ett yttrande och utnämning

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Suvi-Anne Siimes

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör
0400 414 303

ANSVARSOMRÅDEN

- general management, samordning av verksamhet
- chef för cheferna
- assistent Pirjo Sved

Foton: Mika Pakarinen, Keksi Agency

FAKTURERINGSINFORMATION

Vi hoppas fakturor främst i elektronisk form. Vi ber dig också att notera att räkningen har ett referensnamn för abonnenten.

Namn: Työeläkevakuuttajat TELA ry
E-fakturaadress (OVT-ID): 003702024911
Mäklare: Basware Oyj
Mäklarens OVT: 003705925424
Mäklare ID: BAWCFI22

Papper räkningar ska levereras till:

Työeläkevakuuttajat TELA ry
PL 5298
00021 LASKUTUS

Denna faktureringsadress måste tryckas på själva fakturan förutom kuvertet.

Vårt FO-nummer är 0202491-1.

ANKOMSTANVISNINGAR

Till fots eller med cykel
Eftersom vårt kontor är beläget på Kampen når du oss lätt till fots eller med cykel. Mer ingående ruttanvisningar hittar du via HRT:s söktjänst. För cyklister finns det också cykelparkering i adressen Runebergsgatan 3. framför Restaurang Factory.

Med metro eller spårvagn
Kampens metrostation ligger motsatt vår kontorsbyggnad. Stoppet av spårvagnslinjerna (Kamptorget) finns också i närheten av Autotalo, på Malmbrinken. Du hittar tidtabellerna behändigt i Reseplaneraren.

Med buss
Alla bussarna i riktningen för Länsiväylä (linjer 102-190) använder Kampens bussterminal, som ligger i omedelbart närhet. Också flera bussar av Helsingfors intern trafik kör bredvid vår kontorsbyggnad. Du hittar också busstidtabellerna i Reseplaneraren.

Med bil
Om du kommer till vårt kontor med egen bil, är det lättas att parkera den i P-Autotalo som ligger I vår kontorsbyggnad. Inbrott händer i adressen Runebergsgatan 3, och parkering finns i -1 våningen. Mer information finns på Europarks websidor. Du hittar köranvisningar t.ex. via GoogleMaps-tjänsten.