VÅRT KONTOR

Adress:
Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors
Besök: 3 våningen

E-post: tela(at)tela.fi

Samtal från fast telefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,9 cent/minut och samtal från mobiltelefon 8,21 cent/samtal + 16,90 cent/minut.

Faktureringsinformation
Ankomstanvisningar

KOMMUNIKATION, UTBILDNING OCH INTRESSEGRUPPSRELATIONER

Minna Sirkka

Minna Sirkka

kommunikationsdirektör
010 680 6701
040 554 6659

ANSVARSOMRÅDEN

- ledning och utveckling av kommunikation, utbildning och intressentgruppsarbete
- extern kommunikation och medierelationer
- chefsuppgifter

Jenni Heino

Jenni Heino

kommunikationsplanerare
040 170 4656

ANSVARSOMRÅDEN

- marknadskommunikation och visuell kommunikation
- mediekommunikation
- tillställningar och evenemang
- intern kommunikation
- medieuppföljning

Elina Laavi

Elina Laavi

chef för samhällsrelationer
010 680 6711

ANSVARSOMRÅDEN

- intressentrelationer, planering och samordning
- förstärkning de sociala effekterna av pensionssektorn

Aija Laurila

Aija Laurila

kommunikationsplanerare
studieledighet 1.8.-31.12.2019

Kirsi Siltanen

Kirsi Siltanen

utbildningschef
010 680 6724

ANSVARSOMRÅDEN

- planering och koordinering av samhällelig utbildning
- intressentgruppsarbete

Marjut Vanha-aho

Marjut Vanha-aho

webbchefredaktör
010 680 6744

ANSVARSOMRÅDEN

- webbkommunikation
- upprätthållande och utveckling av webbtjänsten
- nyhetsbrevets redaktion

Leena Vuorenmaa

Leena Vuorenmaa

kommunikationsplanerare
010 680 6757

ANSVARSOMRÅDEN

- intressentgruppsarbetes material
- sociala medietjänster

ANALYSFUNKTIONER

Minna Lehmuskero

Minna Lehmuskero

direktör
010 680 6718
0400 864 991

ANSVARSOMRÅDEN

- ledning och utveckling av analysfunktionerna
- pensionssystemets finansiering
- chefsuppgifter

Kimmo Koivurinne

Kimmo Koivurinne

analytiker
010 680 6740

ANSVARSOMRÅDEN

- statistik och analyser av arbetspensionsbranschens placeringsverksam-het
- uppföljning och rapportering av finansmarknaden
- intressentgruppsarbete

Mikael Kulikoff

Mikael Kulikoff

utvecklingschef
010 680 6715

ANSVARSOMRÅDEN

- IT intressebevakning
- projekthantering
- intressentgruppsarbete

Hanna Mäkinen

Hanna Mäkinen

matematiker
050 598 6719

ANSVARSOMRÅDEN

- frågor i anslutning till ansvars- och solvensberäkning inom arbetspensionssektorn
- intressentgruppsarbete

Maija Schrall

Maija Schrall

statistikplanerare
010 680 6722

ANSVARSOMRÅDEN

- datakommunikation i anslutning till Telas statistikproduktion och kontakter till medlemmarna
- upprätthållande av webbsidorna om pensionsekonomi

Risto Vaittinen

Risto Vaittinen

ledande ekonom
010 680 6707

ANSVARSOMRÅDEN

- pensionssystemets ekonomi
- de offentliga finanserna
- intressentgruppsarbete

INTRESSEBEVAKNING

Nikolas Elomaa

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning
010 680 6720
050 386 3339

ANSVARSOMRÅDEN

- inflytande på lagstiftning
- chefsuppgifter

Outi Aalto

Outi Aalto

ledande jurist
010 680 6702

ANSVARSOMRÅDEN

- lagstiftning gällande arbetspensionssektorn
- frågor om arbetspensionssektorns juridiska ställning inom EU

Seija Lehtonen

Seija Lehtonen

specialist
010 680 6726

ANSVARSOMRÅDEN

- social hållbarhet inom arbetspensionssystemet
- internationella ärenden
- sektion EU-27 (mobilitet av arbetskraft)
- intressentgruppsarbete och utbildning

Janne Pelkonen

Janne Pelkonen

specialist
010 680 6729

ANSVARSOMRÅDEN

- internationella ärenden
- AEIP arbetsgrupper, Comissions I och II
- Telas EU- och int-nät
- sektioner EU-25 (sociala frågor) och EU-27 (mobilitet av arbetskraft)
- intressentgruppsarbete och utbildning

LEDNINGENS STÖDTJÄSNTER OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER

Suvi-Anne Siimes

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör
010 680 6710

ANSVARSOMRÅDEN

- general management, samordning av verksamhet
- chef för cheferna
- sekreterare Raija Merinen

Raija Merinen

Raija Merinen

verkställande direktörens sekreterare, personalchef
010 680 6712
040 746 6525

ANSVARSOMRÅDEN

- HR-ärenden
- styrelsens sekreterare
- chefsuppgifter

Pirjo Sved

Pirjo Sved

assistent
010 680 6704

ANSVARSOMRÅDEN

- assistent för ledning och experter
- samordning av begäran om ett yttrande

Foton: Mika Pakarinen, Keksi Agency

FAKTURERINGSINFORMATION

Vi hoppas fakturor främst i elektronisk form. Vi ber dig också att notera att räkningen har ett referensnamn för abonnenten.

Namn: Työeläkevakuuttajat TELA ry
E-fakturaadress (OVT-ID): 003702024911
Mäklare: Basware Oyj
Mäklarens OVT: 003705925424
Mäklare ID: BAWCFI22

Papper räkningar ska levereras till:

Työeläkevakuuttajat TELA ry
PL 5298
00021 LASKUTUS

Denna faktureringsadress måste tryckas på själva fakturan förutom kuvertet.

Vårt FO-nummer är 0202491-1.

ANKOMSTANVISNINGAR

Till fots eller med cykel
Eftersom vårt kontor är beläget på Kampen når du oss lätt till fots eller med cykel. Mer ingående ruttanvisningar hittar du via HRT:s söktjänst. För cyklister finns det också cykelparkering i adressen Runebergsgatan 3. framför Restaurang Factory.

Med metro eller spårvagn
Kampens metrostation ligger motsatt vår kontorsbyggnad. Stoppet av spårvagnslinjerna (Kamptorget) finns också i närheten av Autotalo, på Malmbrinken. Du hittar tidtabellerna behändigt i Reseplaneraren.

Med buss
Alla bussarna i riktningen för Länsiväylä (linjer 102-190) använder Kampens bussterminal, som ligger i omedelbart närhet. Också flera bussar av Helsingfors intern trafik kör bredvid vår kontorsbyggnad. Du hittar också busstidtabellerna i Reseplaneraren.

Med bil
Om du kommer till vårt kontor med egen bil, är det lättas att parkera den i P-Autotalo som ligger I vår kontorsbyggnad. Inbrott händer i adressen Runebergsgatan 3, och parkering finns i -1 våningen. Du hittar köranvisningar t.ex. via GoogleMaps-tjänsten.