Ansioiden ilmoittaminen työeläkevakuuttajalle muuttuu, sillä jatkossa työnantaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot vain Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. Samalla työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset poistuvat. Tulorekisteri helpottaa työnantajia ja vapauttaa työaikaa, kun tietojen moninkertainen ilmoittaminen vaihtuu keskitettyyn ilmoittamiseen.

kuvituskuva

Tulorekisterin avulla mahdollistetaan parempi tietojen välitys ansiotulojen maksajilta niitä käyttäville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin tulee koskemaan kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ilman siirtymäaikoja.

Tulorekisterin tuomia hyötyjä

Tulorekisteri helpottaa työnantajien työtaakkaa, koska ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistuu. Tulorekisteri korvaa työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset), sillä tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa ansiotietojen ilmoittamisen rytmiin. Jatkossa työnantajat, kotitalouden kaltaiset tilapäiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat tiedot ansiotuloista reaaliaikaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä eli palkkapäivästä.

Tiedot voidaan ilmoittaa useammalla eri tavalla. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmän rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta tai erityisestä syystä paperilomakkeella. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille. Työeläkevakuuttajat saavat lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työeläkevakuuttajat mukana tulorekisterissä alusta asti

Työeläkevakuuttajat hyödyntävät tulorekisteriin toimitettuja tietoja vakuutusmaksujen ja eläke-etuuksien laskennassa. Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta ja varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun maksamista sekä nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Tulorekisteri tuo kustannustehokkuutta ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun kenenkään ei tarvitse ilmoittaa samaa tietoa moneen kertaan. Tiedon tuottajat, kuten työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa eli 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan ansiotiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia tai ansiotiedon ilmoittajia, kuten työnantajia, kotitalouden kaltaisia tilapäisiä työnantajia ja tilitoimistoja.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaali-ajassa. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen tiedon omista maksetuista eläkkeistään tulorekisteristä vuodesta 2020 alkaen, kun eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

  • Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille.
  • Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat ja tilitoimistot sekä kotitalouden kaltaiset, tilapäiset työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin.
  • Työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
  • Työeläkevakuuttajat saavat lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot käyttöönsä suoraan tulorekisteristä.
  • Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 lähtien.
  • Lisätietoa tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi ja oman työeläkevakuuttajan verkkosivuilta.