Ansioiden ilmoittaminen työeläkevakuuttajalle muuttui vuoden 2019 alusta. Nykyisin työnantaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot vain Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin. Samalla työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset poistuivat. Tulorekisteri helpottaa työnantajia ja vapauttaa työaikaa, kun tietojen moninkertainen ilmoittaminen vaihtui keskitettyyn ilmoittamiseen.

kuvituskuva

Tulorekisterin avulla mahdollistetaan parempi tietojen välitys ansiotulojen maksajilta niitä käyttäville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ilman siirtymäaikoja.

Tulorekisterin tuomia hyötyjä

Tulorekisteri on helpottanut työnantajien työtaakkaa, koska ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistui. Tulorekisteri korvasi työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset), sillä tulorekisterin käyttöönotto vaikutti ansiotietojen ilmoittamisen rytmiin. Nykyisin työnantajat, kotitalouden kaltaiset tilapäiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat tiedot ansiotuloista reaaliaikaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä eli palkkapäivästä.

Tiedot voidaan ilmoittaa useammalla eri tavalla. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmän rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta tai erityisestä syystä paperilomakkeella. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille. Työeläkevakuuttajat saavat lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työeläkevakuuttajat mukana tulorekisterissä alusta asti

Työeläkevakuuttajat hyödyntävät tulorekisteriin toimitettuja tietoja vakuutusmaksujen ja eläke-etuuksien laskennassa. Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta ja varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun maksamista sekä nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Tulorekisteri tuo kustannustehokkuutta ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun kenenkään ei tarvitse ilmoittaa samaa tietoa moneen kertaan. Tiedon tuottajat, kuten työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa eli 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin on ilmoitettu ansiotiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia tai ansiotiedon ilmoittajia, kuten työnantajia, kotitalouden kaltaisia tilapäisiä työnantajia ja tilitoimistoja.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaaliajassa. Vuodesta 2021 alkaen tulonsaaja saa myös ajantasaisen tiedon omista maksetuista eläkkeistään tulorekisteristä, kun eläke- ja etuustiedotkin ilmoitetaan nykyisin tulorekisteriin.

Tulorekisteri - mistä olikaan kyse?

  • Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille.
  • Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat ja tilitoimistot sekä kotitalouden kaltaiset, tilapäiset työnantajat ovat ilmoittaneet tiedot ansiotuloista vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin.
  • Työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
  • Työeläkevakuuttajat saavat lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot käyttöönsä suoraan tulorekisteristä.
  • Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuoden 2021 alusta lähtien.

Lisätietoa tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi ja oman työeläkevakuuttajan verkkosivuilta.