Tietosuojaselosteistamme ilmenee rekisterinpitäjä, rekistereiden nimet, tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, rekisteröitävät tiedot, tietojen luovuttaminen sekä yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö vastaa rekisteriä koskevista tiedusteluista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko häntä koskevia tietoja talletettu rekisteriin. Rekisteröity voi tarkistaa itseään koskevat tiedot, pyytää virheellisen tiedon oikaistavaksi tai esimerkiksi vanhentuneet tiedot poistettaviksi.

Rekisteriselosteitamme ovat seuraavat:

Kukin rekisteriseloste on luettavissa kokonaisuudessaan linkin takaa.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Pyyntö tarkastusoikeuden toteuttamiseksi on toimitettava kirjallisena ja allekirjoituksella varmennettuna. Pyyntö voidaan toimittaa postitse tai sähköpostilla osoitteeseen tela(at)tela.fi.

Rekisteröidyn tietojen löytämiseksi pyynnöstä on hyvä selvitä nimi, sähköpostiosoite, osoite sekä se, mihin asiaan liittyviä henkilötietoja halutaan tarkistaa, vai halutaanko tarkistaa kaikki henkilöä koskevat tiedot. Tiedot annetaan kirjallisesti rekisteröidyn ilmoittamaan osoitteeseen. Jos esittää pyynnön sähköisesti, niin tiedot toimitetaan samassa muodossa pyynnön esittäjälle. Telalta saa tähän tarkoitukseen lomakkeen, johon tiedot täytetään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Tietojen korjaamispyyntö voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tela(at)tela.fi.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää osoitteeseen tela(at)tela.fi.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä seurataksemme sivuston liikennettä verkkotilastoja hyödyntämällä. Käytämme evästeitä parantaaksemme vierailukokemusta ja löydettävyyttä.

Sivustollamme on käytössä ulkoisina palveluina Google Analytics ja Hotjar -sovellukset, jotka käyttävät evästeitä kävijätilastojen laadinnassa. Palvelut keräävät tietoja anonyymisti.

Miten evästeet toimivat

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa vierailijan tietokoneelle. Evästeitä käytetään erilaisten ominaisuuksien mahdollistamiseksi käyttäjille. Evästeen sisältämien tietojen avulla voidaan seurata käyttäjän selaushistoriaa, silloin kun käyttäjä vierailee samaa evästettä käyttävällä toisella verkkosivustolla.

Millaisia evästeitä käytämme

Keräämme ja analysoimme muun muassa seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • Selaintyyppi
  • Kellonaika
  • Käyttöjärjestelmä
  • Mistä verkko-osoitteesta henkilö on tullut
  • Käytetyt sivut

Evästeitä on kahdenlaisia. Ne voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteelta, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan. Saatamme käyttää sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Sivuston teknisen toiminnan ja käytön kannalta jotkin evästeet ovat välttämättömiä. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Miten otan evästeet pois käytöstä

Jos et halua sallia tietojesi keräämistä, voit laittaa evästeet pois päältä selaimestasi lataamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan (Google Analytics Opt-out). Hotjarin osalta seurannan voi estää Hotjar Do Not Track -sivun kautta.

Ottamalla käyttöön Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan, tietoja ei enää lähetä Google Analyticsille. Lisäosa estää Google Analyticsin toiminnan kaikilla verkkosivustoilla, jotka sitä käyttävät.

Sivu on päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta, mikä sovelletaan 25.5.2018 alkaen.