EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Sved, puh. 010 680 6704, pirjo.sved(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Telan toimintaan ja hallintoon liittyvät ryhmät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tela on edunvalvontaorganisaatio, jonka toimintaan liittyvät kiinteästi erilaiset toimielimet.

Telan järjestämä hallinnon jäsenten koulutus perustuu Finanssivalvonnan vaatimuksiin, jota varten koulutuksiin osallistujista pidetään kirjaa ja osallistujille annetaan todistukset.

Hallituksen seminaareissa ja hallinnon koulutuksissa myös ruokatarjoilun järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen ja/tai sopimukseen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät /Rekisteröityjen ryhmät

 • Telan hallituksen jäsenet
 • Telan neuvottelukuntien, asiantuntijaryhmien ja ad hoc -ryhmien jäsenet
 • Telan extranetin käyttäjät
 • Telan tilastojärjestelmän käyttäjät
 • Telan hallinnon koulutuksiin osallistuvat

Rekisterin tietosisältö

Toimielinten ja järjestelmien käyttäjien

 • nimi
 • henkilön edustama organisaatio
 • asema organisaatiossa
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • hallituksen seminaarien ja hallinnon koulutusten osalta mahdollinen erityisruokavalio

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on mukana Telan toiminnassa. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus tarkistetaan vuosittain.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröityjen oman ilmoituksen mukaisesti heiltä itseltään.

Päivitetty 23.5.2018