EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Marjut Vanha-aho (uutiskirje), puh. 050 303 9651, marjut.vanha-aho(at)tela.fi ja

Jenni Heino (eläkeinfokirje), puh. 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Uutiskirjeiden tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeiden tilaajan ja Telan välillä sekä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeisiin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Telan tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Telan uutiskirjeiden avulla. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeiden tilaajien antamaan suostumukseen tai Telan oikeutettuun etuun.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeen tilanneet henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa tilauslomakkeella.

Rekisterin tietosisältö

Telan rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön edustama organisaatio
  • Titteli

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle Koodiviidakolle, joka huolehtii kirjeen teknisestä lähettämisestä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta(at)tela.fi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tiedotussuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos käsittely tehdään automaattisesti.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Telalle.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Telalla on varmuuskopio postituslistoista. Edellinen kuukausi tuhotaan uuden kopion tuonnin yhteydessä.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 3.6.2019

Palaa takaisin Uutiskirje-sivulle

Palaa takaisin Eläkeinfokirje-sivulle