EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Aija Laurila (uutiskirje), puh. 010 680 6743, aija.laurila(at)tela.fi ja

Leena Vuorenmaa (eläkeinfokirje), puh. 010 680 6757, leena.vuorenmaa(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Uutiskirjeiden tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeiden tilaajan ja Telan välillä sekä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeisiin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Telan tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Telan uutiskirjeiden avulla. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeiden tilaajien antamaan suostumukseen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

 • Valtion, kuntien, muiden julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin instituutioiden palveluksessa olevat virkamiehet
 • Kansanedustajat, Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa
 • Ammatti- ja työnantajajärjestöjen yhteyshenkilöt
 • Puolueiden ja niiden järjestöjen yhteyshenkilöt
 • Nuoriso- ja eläkeläisjärjestöjen yhteyshenkilöt
 • Toimittajat
 • Muut, kuten esim. kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten, ajatuspajojen ja järjestöjen sekä organisaatioiden edustajat
 • Telan jäsenten henkilöstö

Rekisterin tietosisältö

Telan rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilön edustama organisaatio
 • Titteli

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle Koodiviidakolle, joka huolehtii kirjeen teknisestä lähettämisestä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta(at)tela.fi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Telalle.

Päivitetty 23.5.2018

Palaa takaisin Uutiskirje-sivulle

Palaa takaisin Eläkeinfokirje-sivulle