Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen. Tiedot ansiotuloista ilmoitetaan nykyään tulorekisteriin.

  1. Mikä on tulorekisteri?
  2. Miksi tulorekisteri on luotu?
  3. Mitä hyötyä tulorekisteristä on?
  4. Mikä tulorekisterin myötä muuttui ja miten?
  5. Milloin uudistus astui voimaan?
  6. Miten tulotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?
  7. Miksi työeläkeala on mukana tulorekisterissa

1. Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat ja tilitoimistot sekä kotitalouden kaltaiset, tilapäiset työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin, josta työeläkevakuuttajat saavat ne käyttöönsä. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021* lähtien.

2. Miksi tulorekisteri on luotu?

Tulorekisterin avulla mahdollistetaan parempi tietojen välitys ansiotulojen maksajilta niitä käyttäville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ilman siirtymäaikoja.

3. Mitä hyötyä tulorekisteristä on?

Tulorekisteri helpottaa työnantajien työtaakkaa, koska ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistui. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Työeläkevakuuttajat hyödyntävät tulorekisteriin toimitettuja tietoja vakuutusmaksujen ja eläke-etuuksien laskennassa. Reaaliaikaisuutensa ansiosta tulorekisteri edesauttaa myös torjumaan harmaata taloutta.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaali­ajassa. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen tiedon omista maksetuista eläkkeistään tulorekisteristä vuodesta 2021* alkaen, kun eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

4. Mikä tulorekisterin myötä muuttui ja miten?

Tulorekisteri on korvannut työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset), sillä tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa ansiotietojen ilmoittamisen rytmiin. Vuosi-ilmoittamisesta on siirrytty maksukohtaiseen ilmoittamiseen. Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat, kotitalouden kaltaiset tilapäiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat ansiotiedot tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Työeläkevakuuttajat saavat lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

5. Milloin uudistus astui voimaan?

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa eli 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin on ilmoitettu ansiotiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia tai ansiotiedon ilmoittajia, kuten työnantajia, kotitalouden kaltaisia tilapäisiä työnantajia ja tilitoimistoja. Vuodesta 2021* alkaen eläke- ja etuustietojen tuottajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Ansiotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä.

6. Miten tulotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot reaaliaikaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä eli palkkapäivästä. Tiedot voidaan ilmoittaa useammalla eri tavalla. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmän rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta tai erityisestä syystä paperilomakkeella.

7. Miksi työeläkeala on mukana tulorekisterissä?

Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta ja varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun maksamista sekä nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Tulorekisteri tuo kustannustehokkuutta ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun kenenkään ei tarvitse ilmoittaa samaa tietoa moneen kertaan. Ilmoittaminen yksinkertaistuu, kun kaikki tuloihin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus keskitetään tulorekisteriin. Tiedon tuottajat, kuten työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Lisätietoja:

Tämä Q&A on päivitetty viimeksi 28.5.2019

*:llä merkityistä kohdista lisätietoja uutisessamme: Eläketiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 lähtien

Puuttuuko jotain?

Puuttuuko listalta mielestäsi jokin kysymys, johon haluaisit vielä vastauksen? Lähetä kysymys meille sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)tela.fi, niin lisäämme sen mukaan.