Siirry sisältöön

Uudet Q&A-tietopaketit avaavat työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden välistä suhdetta

Olemme julkaisseet verkkosivuillamme kaksi uutta Q&A-tietopakettia, joissa tarkastellaan työeläkejärjestelmän talouden roolia ja merkitystä julkisen talouden kokonaisuudessa sekä yleisellä tasolla että valtiovarainministeriön ehdotusten kautta. Valtiovarainministeriö on esittänyt työeläkejärjestelmän indeksien leikkaamista yhtenä keinona julkisen talouden vahvistamiseksi.

Sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkevakuuttajat kuuluvat kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöihin, minkä vuoksi niiden taloutta tarkastellaan osana julkisen talouden kokonaisuutta. Mitä merkitystä tällä on julkisen talouden kokonaisuuden kannalta? Entä miksi työeläkejärjestelmän taloutta ei kuitenkaan pidä sekoittaa muuhun julkiseen talouteen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa uusi Q&A-tietopakettimme Työeläkejärjestelmän talous osana julkista taloutta.

Valtiovarainministeriö esittelee aiemmin tänä vuonna julkaisemassaan julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi. Ministeriön keinovalikoimaan sisältyy myös erilaisia työeläkejärjestelmään kohdistuvia leikkauksia, kuten työeläkkeiden indeksien leikkaus. Mitä vaikutuksia tällä olisi niin julkiseen talouteen kuin työeläkejärjestelmän talouteen? Entä mitä vaikutuksia työeläkejärjestelmän indeksien leikkaamisella olisi nykyisille ja tuleville eläkkeensaajille? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löytyvät uudesta Työeläkejärjestelmän indeksien leikkaaminen -tietopaketistamme.