Siirry sisältöön

Julkisalojen työeläkemaksut vuodelle 2022

Julkisalojen eli Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksut vuodelle 2022 on vahvistettu. Kevan jäsenyhteisöjen maksuista päättää Kevan valtuutetut, valtion työeläkemaksuista valtiovarainministeriö ja kirkon maksuista kirkolliskokous.

Kaikilta julkisalojen työntekijöiltä perittävä työeläkemaksu on samansuuruinen kuin yksityisalojen työntekijöiden maksu, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut. Vuonna 2022 maksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksu

Keskimääräinen palkkaperusteinen työeläkemaksu vuonna 2022 on 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen työeläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työnansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,30 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,10 % palkoista). Palkkaperusteiseen työeläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 16,83 prosenttia palkoista.

Kevan jäsenyhteisöiltä peritään vuonna 2022 lisäksi eläkemenoperusteista maksua yhteensä 713 miljoonaa euroa. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2022 maksettavien eläkeosuuksien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseniä tietyin edellytyksin.

Valtion työeläkemaksu

Valtiolla perittävä keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 on 24,85 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,75 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,10 % palkoista). Palkkaperusteiseen työeläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin työnantajan osuudeksi jää arviolta keskimäärin 17,13 prosenttia palkoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksu

Seurakunnilta perittävä palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 on 28,7 prosenttia palkoista. Kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä maksu on 34,5 prosenttia palkoista. Palkkaperusteiseen työeläkemaksuun sisältyy myös työntekijän maksuosuus, jolloin seurakuntien osuudeksi jää arviolta keskimäärin 21,22 prosenttia palkoista.

Seurakunnilta peritään lisäksi eläkerahastomaksua, joka määräytyy seurakuntien kirkollisveron perusteella. Eläkerahastomaksun suuruus vuonna 2022 on 5,0 prosenttia.