Siirry sisältöön

Insolvenssioikeudellinen selvitys työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskevista uudistustarpeista julkaistu

Olemme teettäneet insolvenssioikeudellisen selvityksen yksityisalojen työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskevista epäkohdista sekä vaihtoehdoista niiden ratkaisemiseksi. Selvityksen on laatinut riippumaton selvityshenkilö OTL Helena Kontkanen.

Nyt julkaistavassa selvityksessä on käyty läpi työeläkevakuuttajan konkurssiin ja selvitystilaan liittyvä nykytila sekä esitetty ehdotuksia nykysääntelyn muutostarpeista.

Selvitys on jatkoa vuonna 2022 teettämällemme vakuutusmatemaatikoiden SHV Hillevi Mannosen ja SHV Tuula Lempiäisen selvitykselle yksityisalojen työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskevasta lainsäädännöstä (kts. Työeläkevakuuttajien insolvenssi -selvitys). Molemmat selvitykset edustavat niiden laatijoiden omia näkemyksiä.

Näemme Telassa, että työeläkevakuuttajien taloudellisten vaikeuksien selvittelyä koskevaa sääntelyä tulee uudistaa ja toivomme, että nyt julkistettava selvitys edistää osaltaan asian päätymistä myös sosiaali- ja terveysministeriön vaalikauden 2023–2027 lainsäädäntöohjelmaan.