Siirry sisältöön

Yhä suurempi osa työeläkekuntoutuksen hakemuksista hylätään, mutta miksi?

Hakemukset työeläkekuntoutukseen ovat viime vuosina vähentyneet, mutta hylättyjen hakemusten määrä on kasvanut. Taustalla on terveydenhoitojärjestelmän ongelmia ja mielenterveysperusteisiin hakemuksiin liittyviä haasteita. Työkyvyttömyyden uhkan on oltava todellinen ja vähintään todennäköinen.

Kun hoitava lääkäri toteaa työkyvyttömyyden uhkan, käynnistyy prosessi, jossa arvioidaan työkyky ja punnitaan potilaan mahdollisuudet jatkaa työelämässä. Jos takana on työuraa, voi avautua mahdollisuus oman työeläkevakuuttajan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen eli työeläkekuntoutukseen. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määristä kerromme toisessa artikkelissamme (Työkyvyttömyyseläkettä haetaan nyt aiempaa enemmän). Tässä jutussa huomio on työeläkekuntoutuksessa, jossa siinäkin hakemusten hylkäysten määrät herättävät kysymyksiä. Työeläkevakuuttajien ylilääkärit vastaavat.

Hakemusmäärät laskussa

Kuntoutushakemuksia tuli työeläkeyhtiöihin vuonna 2022 noin 9400 kappaletta. Hakemusten määrä on Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vähentynyt esimerkiksi vuodesta 2018 vajaalla 2500:lla.

– Hakemusten määrä on selvästi vähentynyt. Tilastot tammi-elokuulta 2023 kertovat hakemusten vähentyneen meillä melkein 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, sanoo Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpää.

Maija Haanpää henkilökuva.
Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpään mukaan työeläkekuntoutuksen hakemusten määrä on selvästi vähentynyt.

Taustalla on Haanpään mukaan muun muassa osasairauspäivärahan keston pidennys.

– Osasairauspäivärahaa käytetään aiempaa enemmän tukemaan työhön paluuta. Myös työterveyshuollon järjestämä työkokeilu on nykyisin käytetty toimenpide. Siinä ei tarvitse olla kovin vakavaa terveysongelmaa takana, Haanpää selittää.

Moni hakee kuntoutusta, kun ei saa hoitoa

Samaan aikaan, kun hakemusten määrä on vähentynyt, hylkäysten määrä on kaksinkertaistunut. Vuoden 2022 hakemuksista jo lähes puolet hylättiin.

Terveydenhoitojärjestelmän heikko toiminta varsinkin mielenterveysongelmissa näkyy hakemuksissa. Ihmiset jäävät limboon, jos he eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, mutta eivät saa myöskään kuntoutusta, jos hoitoa ei ole. Kuntoutusta voi lain mukaan saada, jos työkyvyttömyys uhkaa vielä sen jälkeen, kun hoitoa on saatu. Ilman asianmukaista sairauksien hoitoa sitä ei voida myöntää.

Liisamari Krüger henkilökuva.
– Kuntoutusta haetaan toisinaan vähän hätähuutona, toteaa työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri Liisamari Krüger.

– Näemme Elossa erityisesti sen, että nuoremmat ihmiset hakevat kuntoutusta masennus- ja ahdistuneisuusoireiden takia. Hoito ja diagnostiikka on viivästynyt, ja kuntoutusta haetaan vähän hätähuutona. Olemme oljenkorsi, johon koetetaan tarttua, näkee työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri Liisamari Krüger.

Ilmarisen Haanpää komppaa:

– Vaikeudet päästä lääkäriin ja tutkimuksiin heijastuvat meille. Aiemmin valtaosalla kuntoutusta hakevista potilaista diagnostiset ja hoidolliset selvittelyt oli tehty, kuntoutussuunnitelma selvä ja sen toteuttaminen kesken. Nyt tilanne on monella paljon keskeneräisempi. Tämä on erittäin huono asia. Odottaminen vieraannuttaa työstä, paluuseen on paljon korkeampi kynnys.

Moni hakee liian varhain

Haanpää sekä Krüger ottavat esiin vielä yhden seikan: ennakoivan hakemisen.

– Perinteisesti on ajateltu, että järjestelmät toimivat hitaasti, joten etuuksia pitää hakea hyvissä ajoin. Nykyään hakemuskäsittely on nopeaa, vain muutaman viikon. Työeläkeyhtiö ei voi antaa ennakkopäätöstä kuntoutuksesta, jos tutkimukset ja hoito ovat pahasti kesken. Voimme vain todeta, että kuntoutus ei ole vielä oikea-aikaista. Usein nämä henkilöt hakevat kuntoutukseen myöhemmin uudelleen, ja saavat silloin myönteisen päätöksen, Maija Haanpää kuvaa.

– Olemme tutkineet, että kymmenisen prosenttia hakijoista saa myönteisen päätöksen hakiessaan uudelleen kuntoutusta myöhemmin, sanoo Elon Krügerkin.

Ahdistuneisuushäiriöt haastavat järjestelmää

Julkisen sektorin eläkkeistä huolehtivaan Kevaan tulevista kuntoutushakemuksista perustuu mielenterveyssyihin jokseenkin yhtä suuri osa kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Sairauspäivärahakausista katsottuna mielenterveyshäiriöiden määrä on kasvanut, sanoo Kevan ylilääkäri Tuula Metsä.

– Erityisesti ahdistuneisuushäiriöt menivät jopa masennuksen ohi koronavuosien aikana, ja se haastaa kuntoutusjärjestelmää. Ahdistuneisuushäiriöt eivät ole niin vakavia sairauksia, että ne oikeuttavat ammatilliseen kuntoutukseen. Niitä pitäisi hoitaa muuten. On myös kehityksellisiä häiriöitä, kuten ADHD tai ADD, jotka eivät lain mukaan edes kuulu kuntoutuksen piiriin.

Tuula Metsä, Keva - henkilökuva.
– Ahdistuneisuushäiriöt haastavat kuntoutusjärjestelmää, sanoo Kevan ylilääkäri Tuula Metsä.

Hutera hoitopolku näkyy Kevaan tulevissa lausunnoissa

Tuula Metsä ottaa esiin työeläkekuntoutushakemuksen olennaisen osan, lääkärin lausunnon.

– Lausunnot saattavat olla 12-sivuisia leikkaa-liimaa-lausuntoja. Ongelma on hutera hoitopolku ja olemattomat hoitosuhteet, joten lausunnot on usein laadittu yksittäisten tapaamisten pohjalta. Usein varhaisen vaiheen hoito puuttuu, tai se on vain lääkehoitoa ilman kuntoutuselementtejä, kuten työterveyshuollon työjärjestelyjä.

Varhaisen hoidon puuttuminen monessa paikassa on ylipäätään Metsästä kuntapuolen ongelma.

– Ei ole riittäviä resursseja eikä riittävää osaamista. Lähdetään hakemaan ammatillista kuntoutusta siinä vaiheessa, kun pitäisi järjestää muuta hoitoa.

Työkyvyttömyyden uhkan tulee lain mukaan olla vähintään todennäköinen

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutuksen välillä on merkittävä yhteys: kuntoutuksen myöntökriteeri perustuu työkyvyttömyyseläkkeen uhkaan. Työntekijällä on oikeus saada työeläkekuntoutusta, jos todettu sairaus tai vamma aiheuttaa vähintään todennäköisen työkyvyttömyyden uhkan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija joutuisi ilman työeläkekuntoutusta lähivuosina todennäköisesti vähintään määräaikaiselle osatyökyvyttömyyseläkkeelle hoidosta huolimatta.

Ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä sovellettiin jonkin aikaa 2010-luvulla lakiin kirjattua väljemmin. Painotettiin aiempaa enemmän varhaista kuntoutusta ja työurien pidentämistä, ilmenee Eläketurvakeskuksen raportista 6/2020.

Eläketurvakeskus selvitti työeläkekuntoutuksen tilannetta vuonna 2019. Haanpään, Krügerin ja Metsän mukaan selvityksen perusteella työeläkevakuuttajat palauttivat työeläkekuntoutuksen myöntökriteerien tulkinnan vastaamaan lakiin kirjattua eli palattiin todellisen ja todennäköisen työkyvyttömyyden uhkan vaatimukseen työeläkekuntoutusta myönnettäessä.

– Viime vuosien aikana on palattu lainsäätäjän alkuperäisen tahtotilan mukaiseen tarkempaan noudattamiseen, kuvaa Ilmarisen Maija Haanpää.

Kevan Tuula Metsän mukaan myöntökriteerien tulkinnan muutos on vaikuttanut varsinkin mielenterveysperusteisiin hakemuksiin, joiden osuus hakemuksista on kasvanut merkittävästi.

– Välillä ajateltiin, että jos työkyvyttömyyden riski on mahdollinen, ammatillinen kuntoutus voisi tulla kyseeseen. Nyt on palattu lain henkeen. Sen mukaan työkyvyttömyyden uhan pitää olla todennäköinen, ennen kuin ammatillinen kuntoutus voi käynnistyä, sanoo Metsä.

– Tämä on varsinkin mielenterveysasioissa vaikuttanut hylkäysten määrien kasvuun. On paljon kevyempää oireilua, josta ei voida katsoa seuraavan todennäköisesti työkyvyttömyyttä. Siinä kohtaa ammatillinen kuntoutus ei ole lain edellyttämä toimenpide, vaan voitaisiin käyttää muita hoitokeinoja, Metsä kertoo.

Vuonna 2022 hylkäyspäätöksen saaneista 70 prosentilla ei todettu riittävää työkyvyttömyyden uhkaa.

Myös Varman ylilääkäri Jan Schugk on kirjoittanut myöntökriteerien tarkistuksesta Työterveyslääkäri-lehdessä. Schugkin mukaan myöntökriteerien tarkistuksen jälkeen erityisesti nuorten hakijoiden hakemuksia on hylätty aiempaa enemmän. Se johtuu siitä, että heillä voidaan usein arvioida olevan mahdollisuus siirtyä ilman ammatillisen kuntoutuksen tarjoamaa tukea muuhun kuin juuri siihen työhön, jota he ovat tehneet, arvioi Schugk kirjoituksessaan.

Terapiat etulinjaan -toimintamallista apua

Psykiatripula näkyy ylipäätään mielenterveyshäiriöiden hoito-ongelmissa. Tuula Metsä puhuu Terapiat etulinjaan -toimintamallista, joka on otettu käyttöön muun muassa Espoossa. Se perustuu portaittaiseen hoitomalliin, jossa ensimmäinen porras on ensin nettipohjaista omahoitoa, sitten ammattilaisen tukemaa omahoitoa. Porras portaalta siirrytään ”raskaampiin” hoitoihin. Terapianavigaattori auttaa selvittämään, millaisia ongelma-alueita ihmisellä on. Terapianavigaattorin tuloksen ja ammattilaisen ensijäsennysvastaanoton avulla valitaan oikea hoitoporras.

– Ensimmäiset kaksi porrasta ovat sellaisia, joihin mielenterveyden ammattilaisia ei vielä tarvita (omahoito, ohjattu omahoito), vaan yleisterveydenhuollon ammattilaiset voisivat tukea ihmisiä elämänkriiseissä ja lievissä oireissa. On näyttöä, että näin pystyttäisiin vastaamaan noin puoleen hoidon tarpeesta, mikä helpottaisi terveydenhuoltoa, Metsä sanoo. Psykiatritaustainen Metsä toimii Terapiat etulinjaan -mallin ylilääkärinä vuoden 2023 loppuun.

– Nyt terveydenhoidon perustason henkilöstö kuormittuu hirveästi siitä, että on paljon mielenterveysasiakkaita, joille he ei voi tehdä mitään, ei ole työkaluja. Tämä järjestelmä antaa työkalut.

– Olisi hyvin tärkeää saada koko palvelujärjestelmä maan kattavasti toimimaan aika yhdenmukaisilla tavoilla. Mielenterveyden hoidossakin pitäisi olisi tietty järjestelmä, kuten on diabeteksen tai verenpaineen hoidossa.

Teksti: Riitta Gullman

Työeläkekuntoutuksen juuret 1990-luvulla

Työeläkevakuuttajista saattoi jo 1990-luvun alussa hakea työeläkekuntoutusta. Silloin otettiin ensimmäiset askeleet: ajateltiin, että kuntoutuksella voidaan ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä.

– Lähtökohta oli, että kuntoutukseen kannattaa satsata, jotta työkyvyttömyyseläkkeitä ei tarvitse maksaa vuosia ja vuosikymmeniäkin. Liikkeelle lähdettiin hyvin pienistä kuntoutusmääristä, Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpää kertaa historiaa.

Vuonna 2004 työeläkekuntoutuksesta tuli lakisääteinen, subjektiivinen oikeus ja kuntoutuspäätökseen sai hakea muutosta. Vuonna 2007 yhdistettiin yksityisten alojen eläkelait, ja myös kuntoutuksen keinoista saattoi valittaa. Vuonna 2015 voimaan tuli muutos, josta lähtien työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä annetaan aina ennakkopäätös oikeudesta kuntoutukseen, kun edellytykset täyttyvät. Näin hakija pääsee kuntoutukseen, vaikka eläkettä ei myönnettäisikään. Sen jälkeen lainsäädäntöön ei ole tullut oleellisia muutoksia.

Kuntoutuksen vaikutuksia on tutkinut viimeksi Eläketurvakeskus (Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännöt sekä kuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus, ETK:n raportteja 06/2020). Sen mukaan kuntoutuksella on ainakin jonkin verran vaikutusta työssä jatkamiseen. Pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät vasta viipeellä.

Vuonna 2022 kuntoutuksesta takaisin työelämään palasi 67 prosenttia sen läpikäyneistä. Tuloksia lisäävät oikea-aikainen kuntoutus, kuntoutujan oma motivaatio sekä toimiva yhteistyö työpaikan, työterveyshuollon, työeläkeyhtiön ja mahdollisen kuntoutuksen palveluntuottajan välillä. Tärkeintä olisi kuntoutuksen ajoitus oikeaan kohtaan.

Mitä on työeläkekuntoutus?

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Lainsäädäntö säätelee kuntoutusta.

Työeläkekuntoutuksen avulla myös parannetaan työssä jatkamisen mahdollisuutta silloin, jos terveys ei salli jatkamista entisessä työssä. Tämä on mahdollista työjärjestelyjen avulla tai siirtymällä kokonaan uuteen työhön koulutuksen kautta.

Yksilön kannalta työeläkekuntoutus auttaa parantamaan toimintakykyä, laajentamaan osaamista ja pitämään toimeentulon työkyvyttömyyseläkettä parempana. Työnantajien vinkkelistä kyse on henkilöstön riittävyydestä. Yhteiskunnan näkökulmasta painavat työurien pidentäminen ja työeläkemaksujen nousupaineen hillitseminen.

Työeläkekuntoutus räätälöidään yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Muotoja ovat

 • yleensä 3─6 kuukauden mittainen työkokeilu omalla työpaikalla tai uudella työpaikalla,
 • siirtyminen uusiin työtehtäviin (esimerkiksi työhönvalmennus, jota yleensä tuetaan 1–1,5 v)
 • tutkintoon johtava opiskelu, jos työssä jatkaminen ei ole muuten mahdollista
 • elinkeinotuki, joka mahdollistaa oman yrityksen perustamisen.

Yleensä kuntoutusoikeutta haettaessa polku alkaa työterveyshuollosta. 90 päivän sairauspäivärahakauden jälkeen työterveyshuollon on arvioitava työssä jatkamisen mahdollisuudet, ja tällöin saatetaan päätyä hakemaan ammatillista kuntoutusta. Kuntoutusoikeuspäätös saatetaan myöntää myös työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä.

Kuntoutuksen ajan toimeentulo on taloudellisesti turvattu ja parempi kuin työkyvyttömyyseläkkeellä. Kuntoutuksen ajan maksetaan kuntoutusrahaa, jonka perustana on työkyvyttömyyseläke, mutta korotettuna 33 prosentilla.

Työeläkekuntoutus 2022

 • työeläkekuntoutuksessa yhteensä 15 500 henkilöä
 • myönteisen kuntoutuspäätöksen sai 54 prosenttia työeläkekuntoutusta hakeneista, 46 prosenttia hylättiin
 • 95 prosenttia kuntoutujista työntekijäammateista
 • 77 prosenttia kuntoutujista yksityiseltä sektorilta
 • keski-ikä 47 vuotta
 • yleisin peruste tuki- ja liikuntaelinsairaus (45 %)
 • kakkosena mielenterveyden häiriöt (28 %)
 • 67 prosenttia kuntouksen läpikäynneistä palasi töihin

Lähde: Eläketurvakeskus, Työeläkekuntoutus 2022

Työeläkekuntoutuksen hylkäykset 2022

 • 9400 hakemusta/päätöstä
 • 46 prosenttia sai hylkäävän päätöksen (nousua 9 prosenttiyksikköä vuodesta 2021)
 • hylkäyspäätöksen saaneista 70 prosentilla ei ollut riittävää työkyvyttömyyden uhkaa
 • mielenterveyshäiriöiden perusteella haetuista kuntoutuksista hylättiin 55 prosenttia

Lähde: Eläketurvakeskus, Työeläkekuntoutus 2022

Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen?

Oikeus työeläkekuntoutukseen on lakisääteinen eli sille on eläkelaissa määritelty kriteerit. Työntekijällä tai yrittäjällä on oikeus kuntoutukseen, jos

 • hän on alle alimman vanhuuseläkeikänsä
 • sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle ja työeläkekuntoutuksella voidaan tätä uhkaa siirtää tai estää
 • hänellä on ansioita ennen työkyvyttömyyden alkamista edeltävien 36 kuukauden aikana tai hän on ollut tänä aikana poissa ansiotyöstä alle 3-vuotiaan lapsen tai yli 3-vuotiaan adoptiolapsen hoidon vuoksi
 • hänellä on työansioita tai YEL-työtuloa viideltä edeltävältä kalenterivuodelta yhteensä vähintään 41 143,38 € (vuonna 2024)
 • hänellä ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella
 • lääkinnällinen kuntoutus ei ole kesken tavalla, joka estäisi sen arvioinnin, että onko työeläkekuntoutuksesta apua (Lääkinnällinen kuntoutus on usein päättynyt, kun tähän otetaan kantaa. Tietyissä tilanteissa eri kuntoutustoimenpiteet voivat olla käynnissä yhtäaikaisesti.

Tärkeää on sen arvioiminen, johtaako työeläkekuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Työeläkekuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät: hakijan ikä, ammatti ja aikaisempi toiminta sekä koulutus. Lisäksi tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa huomioidaan se, lykkääkö työeläkekuntoutus hakijan eläkkeelle jäämistä. Mikäli eläköityminen on edessä kuntoutustoimenpiteistä huolimatta, ei työeläkekuntoutus ole tarkoituksenmukaista. Kuntoutuksella tulee olla eläkemenoa säästävä vaikutus.