Siirry sisältöön

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avoin kuuleminen

EU:n komissio julkaisi aloitteen Euroopan sosiaalisesta pilarista keväällä 2016. Osallistuimme avoimeen kuulemiseen suoraan ja eurooppalaisen kattojärjestömme AEIP:n kautta (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

Vuoden 2016 lopussa päättyneessä kuulemisessa haettiin näkemyksiä EU-maiden sosiaaliturvan katvealueista ja kartoitettiin hyviä käytäntöjä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Emme kannata toimivallan jaon muutoksia EU:n ja jäsenvaltioiden välillä. Työllisyys- ja sosiaaliturvakysymyksissä päävastuun tulee säilyä jäsenvaltioilla.
  • Pilarin osa-alueet ja tavoitteet ovat monelta osin kannatettavia. Niitä voidaan edistää jäsenmaissa sekä myös olemassa olevien EU-tason rakenteiden, kuten eurooppalaisen lukukauden, kautta nykyistä paremmin.
  • Sosiaaliturvaeläkkeet ovat kansallisen toimivallan ytimessä eikä tähän pidä tehdä muutoksia. Pilarin viesti eläkkeiden riittävyyden ja rahoituksen kestävyyden yhteisestä tarkastelusta on kannatettava periaate, ja kummankin tavoitteen tulee täyttyä. Suomi on 2000-luvulla ja juuri voimaan astuneessa eläkeuudistuksessa tehnyt pilarin eläkesuositusten suuntaisia muutoksia. Laaja maksupohja sekä turvan kattavuus ja työuran palkattomien jaksojen huomioiminen ovat kannatettavia pilarin tavoitteita. Pelkästään lisäeläkkeiden edistämisellä ei voida saavuttaa näitä tavoitteita tai parantaa pilarissa esille nostettujen riskiryhmien eläketurvaa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan (englanniksi):