Siirry sisältöön

Myönteinen keskustelu taloudesta ja eläkkeistä loi tulevaisuudenuskoa

Tulevaisuuden eläkkeisiin ja ihmisten vanhuuden turvaan pureuduttiin katsomalla kirkkaaseen tulevaisuuteen. Tervetuloa paratiisiin! -keskustelutilaisuudessamme positiivisten tulevaisuuskuvien kautta käytiin dialogia syntyvyydestä, maahanmuutosta ja työkyvystä. Yhteiskunnan myönteisiin kehityskulkuihin keskityttiin niin talouden tunnuslukujen, työllisyyden, työn tuottavuuden ja koulutustason näkökulmasta.

Tilaisuuden keskustelijoina olivat alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, taloustoimittaja Tuomas Niskakangas, työelämäprofessori Vesa Vihriälä ja toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes. Tilaisuuden juonsi Annika Damström.

Havaintoja keskustelusta

Syntyvyydessä on nähty muutos positiivisempaan suuntaan. Vesa Vihriälä painotti, että syntyvyydessä on kyse siitä, miten asioihin suhtaudutaan. Lasten saamiseen liittyy turhaa epävarmuutta. Lapset tulisi nähdä erityisesti rikkautena, joiden kanssa on mukavaa viettää aikaa. Vihriälä muistutti myös, että aiemmilla sukupolvilla oli huomattavasti heikompi asema ja hekin ovat selviytyneet.

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että hyvinvoinnin ja huoltosuhteen parantamiseksi tarvitaan lisää maahanmuuttoa. Tuomas Niskakangas huomautti, että Suomi ei ole ilmeinen muuttokohde vaan maabrändiä tulisi kehittää, jotta huippuosaajien olisi houkuttelevaa ja kannattavaa tulla tänne. Turvallisen hyvinvointiyhteiskunnan maine ei tähän riitä. Suvi-Anne Siimes lisäsi, että olisi huomattava kuinka paljon tarvitsemme maahanmuuttajia arjessamme jo nyt.

Nuoret tarvitsevat kannustusta tullessaan työelämään. Suvi-Anne Siimes näkikin, että pidempään työssä olleiden tehtävänä on hälventää nuorten huolia ja auttaa huomaamaan asioiden mittasuhteet. Työelämä kaipaa runsaasti joustavuutta. Yksi mahdollisuus on osa-aikatyö, joka joustaisi työntekijän elämäntilanteen mukaan. Elina Pylkkänen puolestaan painotti, että työllisyyden parantamiseen avaimet ovat erilaisissa siirtymissä. Yhteiskunnan tulisi tukea tehtävästä toiseen ja sektorilta toiselle siirtymistä sekä paikkakunnalta toiselle muutossa.

Tilaisuudessa positiivisia kehityskulkuja tunnistettiin työeläkejärjestelmän ja koko hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta seuraavasti:

  • Syntyvyydessä, työurissa ja taloudessa on kaikissa nähtävissä paljon pieniä ja isompia positiivisia signaaleja. Niihin kannattaa välillä kiinnittää huomiota, sen sijaan että ollaan jatkuvasti vain huolissaan tulevaisuudesta.
  • Eläkejärjestelmä ei ole kriisissä. Nuoretkin saavat eläkkeensä, ja eläkejärjestelmää onnistutaan kehittämään ennakoivasti ja oikeudenmukaisuudesta huolehtien jatkossakin.
  • Suomi on maailman ehkä toipumis- ja selviytymiskykyisin kansakunta. Yksi meidän suurimpia vahvuuksiamme on tähän asti ollut korkea koulutustaso, ja tälle pohjalle on tärkeää rakentaa myös tulevaisuudessa.

Palaa tilaisuuden tunnelmiin:

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa Youtube-kanavaltamme ja alta:

Keskustelua käytiin Twitterissä hashtagilla #TelaKeskustelu