Siirry sisältöön

Työeläkeyhtiöt ovat korjanneet yrittäjien työtulon vahvistamiseen liittyviä prosesseja

Työeläkeyhtiöt ovat tehneet muutoksia omiin prosesseihinsa, jotka koskevat yrittäjän eläkelain eli YELin mukaisen työtulon vahvistamista. Finanssivalvonnan mukaan yhtiöiden tekemät korjaukset ovat oikeasuhtaisia. Finanssivalvonta kertoi asiasta eilen julkaisemallaan valvottavatiedotteella.

Finanssivalvonta julkaisi viime kesänä oman teema-arvionsa YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta. Silloisen arvion mukaan työtulon määrittelyyn liittyi puutteita esimerkiksi siinä, että työeläkeyhtiöiden vahvistamat työtulot olivat valtaosin yrittäjän hakemuksen mukaisia eikä niissä ollut osoitettavissa riittävää tapauskohtaista harkintaa.

Työeläkeyhtiöt ovat Finanssivalvonnan nyt julkaiseman tiedotteen mukaan kehittäneet muun muassa työtulon harkintavaiheen resursointia, ilmoitettuun työtuloon liittyvää harkintaa sekä yrittäjille suunnatun tiedottamisen laatua. Finanssivalvonta jatkaa seurantaa sen osalta, onko tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus ollut riittävää.

– Sen lisäksi, että työeläkeyhtiöt ovat tehneet korjaavia toimenpiteitä nykyisen lainsäädännön pohjalta, tulisi työeläkealan mielestä koko työtuloon liittyvää lainsäädäntöä uudistaa, sanoo edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa.

– Laissa tulisi säätää työtulon määrittelystä sekä sen tason arvioinnista nykyistä täsmällisemmin. Lisäksi työtulon tasoa tulisi seurata nykyistä useammin yritystoiminnan jatkuessa, Elomaa jatkaa.

Yrittäjän työtulon perusteella määräytyvät sekä eläketurvan taso että työeläkemaksut. Voimassa olevan lain mukaan työeläkevakuuttaja vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavaa työtä tekevälle työntekijälle.

– Työtulon määrittämiseen liittyvät ongelmat on tunnistettu myös yrittäjien työeläketurvan kehittämistä valmistelevassa työryhmässä. Toivomme työryhmän löytävän yhteisen näkemyksen siitä, miten työtulon määrittelyä voitaisiin nykyisestä kehittää ja parantaa , Elomaa toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työryhmän tehtävänä on selvittää keinoja yrittäjän eläketurvan kehittämiseen hallitusohjelman mukaisesti. Selvitystyötä jatketaan edellisellä hallituskaudella työskennelleen yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän raportin pohjalta. Olemme Telana osallistuneet molempien edellä mainittujen työryhmien toimintaan.