Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

Arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi. Arviomuistiossa kuvataan digitaalisen henkilöllisyyden nykytilaa ja arvioidaan kokonaisuuteen tulevaisuudessa kohdistuvia muutospaineita. Lisäksi…

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista.

Työterveyshuoltolain 3§:n muuttaminen

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työterveyshuoltolain 3§:n muuttamisesta. Kerroimme valiokunnalle kannattavamme esitystä, jonka mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi…

Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien selvitystä osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä sekä selvitystä osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta.

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpano

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Työterveyshuoltolain muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamista. Kannatamme esitystä lain muuttamisesta siten, että työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös…