Siirry sisältöön

Asiantuntijalääkäreitä koskevan sääntelyn muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi. Esitys liittyy asiantuntijalääkäreitä koskevan sääntelyn muuttamiseen.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Asiantuntijalääkäreiden kannanottojen perusteluiden kehittämisen eteen on jo nyt tehty paljon hyvää työtä ja asiantuntijalääkärit toimivat huolellisesti lääkärin etiikan ja ammattitaidon mukaisesti.
  • Vahvistus ”kunnian ja omantunnon kautta” ei tuo kannanottoihin lisäarvoa ja pidämme sitä tarpeettomana.
  • Ehdotamme, että eri työeläkelaeissa olevan viittauksen terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain 23 §:ään kumoaminen on riittävää, koska lakiviittaus on ollut omiaan lisäämään epäluottamusta ja väärinymmärrystä.
  • Asiantuntijalääkärin osallistumista koskeva harkintavalta sujuvoittaa prosesseja ja muutos olisi tarpeellinen myös työeläkelainsäädäntöön.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: