Siirry sisältöön

Työeläkealan it-kulut laskussa jo kolmatta vuotta perättäin

Työeläkealan tietojärjestelmäkulut olivat vuonna 2022 yhteensä noin 213 miljoonaa euroa. Vuoteen 2021 verrattuna kulut laskivat noin 9,8* miljoonaa euroa eli reilut neljä prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka on tehty vuodesta 2012 alkaen.

– It-kulut ovat nyt olleet laskusuunnassa kolmatta vuotta perättäin. Työeläkevakuuttajat ovat määrätietoisesti tehneet työtä kustannustason alentamiseksi, toteaa Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Selvityksen mukaan suurin osa (68,7 %) alan it-kustannuksista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta. Vajaa kolmannes (28,8 %) kuluista kohdistui kehitysinvestointeihin ja vain pieni osa (2,6* %) lakimuutosten aiheuttamiin muutostarpeisiin.

– Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen sikäli, että lakimuutoksista aiheutuneet it-kustannukset olivat alimmillaan sitten vuoden 2012, jolloin kulujen seuranta aloitettiin, Kulikoff mainitsee.

Työeläkealan it-kustannusten jakautuminen vuonna 2022.

It-kustannukset rahoitetaan pääosin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla, lukuun ottamatta sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Vuonna 2022 sijoitustoimintaan liittyvien kulujen osuus oli 22 miljoonaa euroa ja työeläkemaksuilla katettavien kulujen osuus oli 191 miljoonaa.

Infrastruktuuri, korvaustoiminta ja vakuutustoiminta kattavat yli 80 prosenttia it-kustannuksista

Liiketoimintajaottelun mukaan tarkasteltuna kolme suurinta erää ovat hyvin tasaväkisiä:

  • 27,6 prosenttia kuluista aiheutui infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista.
  • 27,0 prosenttia kuluista aiheutui korvaustoiminnasta eli eläkehakemusten käsittelystä, päätösten tekemisestä, eläkkeiden maksatuksesta ja neuvonnasta.
  • 26,8 prosenttia kuluista aiheutui vakuutustoiminnasta, sisältäen muun muassa työsuhdetietojen keräämisen ja rekisteröinnin sekä vakuutusmaksujen laskennan.

Sijoitustoiminnasta aiheutuvien it-kustannusten osuus oli 10,2 prosenttia, kun taas hallinnon ja muun toiminnan osuus jäi 8,4 prosenttiin.

Tietojärjestelmillä keskeinen rooli

Tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa kaikessa työeläkevakuuttajien toiminnassa. Järjestelmässä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista sekä kertyneistä ja myönnetyistä työeläkkeistä. Tarjolla ei ole valmisohjelmistoa, vaan järjestelmät ovat alan tarpeisiin räätälöityjä.

Vuosittain käsiteltävien tietojen määrä on myös mittava: vuonna 2022 työeläkevakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli lähes 2,7 miljoonaa ja työeläkkeensaajia reilut 1,5 miljoonaa.

Työeläkealan it-kuluja on seurattu järjestelmällisesti jo vuodesta 2012 alkaen. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kulujen kehittymisestä. Telan kokoamaan selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvityksen kattavuuden arvioidaan olevan noin 99 prosenttia alan it-kustannuksista.

Lisätietoja:

*) Tiedotteen lukuja sekä liitteenä oleva yhteenveto on päivitetty 22.8.2023. Vuosien 2021 ja 2022 lukuihin tuli tarkistusten yhteydessä pieniä korjauksia.