Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi puolestaan on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Nykyinen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 6.5.2020. Päivitetty 2.2.2021.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Satu Huber, Työeläkeyhtiö Elo
I varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Ilmarinen
II varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
III varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso (Eläkesäätiöyhdistys)

Jäsenet

Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, Veritas Eläkevakuutus
Toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen seuraavaan vuosikokoukseen saakka:

Toimitusjohtaja Jari Puhakka, Merimieseläkekassa
Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, Kirkon eläkerahasto