Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Nykyinen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 11.4.2017. Tietoja on päivitetty 1.9.2017.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
I varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Ilmarinen
II varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
III varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Harri Lemmetti, Eläkesäätiöyhdistys (Yleisradion Eläkesäätiö)

Jäsenet

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, Etera
Toimitusjohtaja Åsa Ceder, Pensions-Alandia
Toimitusjohtaja Satu Huber, Työeläkeyhtiö Elo
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon eläkerahasto
Toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys
Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen seuraavaan vuosikokoukseen saakka:

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, Veritas