Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Nykyinen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 17.4.2018. Tietoja on päivitetty 3.1.2019.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
I varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Ilmarinen
II varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
III varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso (ESY)

Jäsenet

Toimitusjohtaja Satu Huber, Työeläkeyhtiö Elo
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, Veritas
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon eläkerahasto
Toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys
Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa