Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi puolestaan on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Nykyinen hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 26.4.2021.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Ilmarinen
I varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
II varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
III varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso (Eläkesäätiöyhdistys)

Jäsenet

Pääjohtaja Outi Antila, Kela
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, Elo
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Toimitusjohtaja Jari Puhakka, Merimieseläkekassa
Vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås, Veritas Eläkevakuutus
Toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys