Siirry sisältöön

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmiemme jäseninä on jäsenyhteisöjemme edustajien lisäksi tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä viranomaisten edustajia. Jokaiselle asiantuntijaryhmällemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Ehtojaos

Valmistelee työeläkeyhtiöille työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisten vakuutussopimusten vakuutusehtojen muutokset edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) toimitettavaksi vakuutusehtojen vahvistamista varten. Ehtojaoksen tehtävänä laajemmin on toimia työeläkejärjestelmässä asiantuntijana TyEL- ja YEL-vakuutusehtojen tulkinta-asioissa.

Yhteyshenkilö:

Ennakkoperintäasiain ryhmä

Käsittelee eläkkeiden maksatukseen liittyviä verotuksen ennakkoperintää koskevia kysymyksiä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Yhteyshenkilö:

Kuntoutusasiain ryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkekuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö:

Palkka.fi -asiantuntijaryhmä

Vastaa kannanmuodostuksesta Palkka.fi-asioissa, ja koordinoi Palkka.fi-palvelun asiakysymysten ratkaisua työeläkealalla.

Yhteyshenkilö:

Perintäasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme perintäasioissa.

Yhteyshenkilö:

T-ryhmä

Käsittelee eläke- ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä tarkoituksenaan tuoda Telan jäsenyhteisöissä oleva käytännön kokemus, näkemys ja mahdolliset aloitteet työeläkejärjestelmän kehittämiseen. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa eläketurvan sisältö, rahastointiperiaatteet sekä eläkemeno- ja vakuutusmaksutasokehitys.

Yhteyshenkilö:

Työkyvyttömyysasioiden asiantuntijaryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö:

Yhteiskuntasuhteiden yhteistyöryhmä

Käsittelee toimialan kannalta keskeistä päättäjäyhteistyötä ja toimintaympäristön luotausta.

Yhteyshenkilö:

Katso myös:

Ajankohtaista toiminnassamme

Toinen edustajamme AEIP:n hallituksessa vaihtuu

Viestinnästä ja yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtajamme Mikko Koskinen on valittu eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n hallituksen jäseneksi. Valinta tehtiin eilen…

Aiheeseen liittyvää