Siirry sisältöön

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmiemme jäseninä on jäsenyhteisöjemme edustajien lisäksi tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä viranomaisten edustajia. Jokaiselle asiantuntijaryhmällemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Ehtojaos

Valmistelee työeläkeyhtiöille työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisten vakuutussopimusten vakuutusehtojen muutokset edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) toimitettavaksi vakuutusehtojen vahvistamista varten. Ehtojaoksen tehtävänä laajemmin on toimia työeläkejärjestelmässä asiantuntijana TyEL- ja YEL-vakuutusehtojen tulkinta-asioissa.

Yhteyshenkilö:

Lakiasiainpäällikkö
etunimi.sukunimi@tela.fi
050 541 6410

Ennakkoperintäasiain ryhmä

Käsittelee eläkkeiden maksatukseen liittyviä verotuksen ennakkoperintää koskevia kysymyksiä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Yhteyshenkilö:

Kehityspäällikkö
etunimi.sukunimi@tela.fi
040 722 1270

Kuntoutusasiain ryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkekuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö:

Toimitusjohtajan ja johdon assistentti
etunimi.sukunimi@tela.fi
044 541 5880

Palkka.fi -asiantuntijaryhmä

Vastaa kannanmuodostuksesta Palkka.fi-asioissa, ja koordinoi Palkka.fi-palvelun asiakysymysten ratkaisua työeläkealalla.

Yhteyshenkilö:

Kehityspäällikkö
etunimi.sukunimi@tela.fi
040 722 1270

Perintäasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme perintäasioissa.

Sijoitusten raportointiryhmä

Kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. Ryhmä tukee analyysitoimintojen työtä.

Yhteyshenkilö:

Analyytikko
etunimi.sukunimi@tela.fi
044 364 2324

Työkyvyttömyysasioiden asiantuntijaryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö:

Yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija
etunimi.sukunimi@tela.fi
044 493 1882

Vero- ja kirjanpitoasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme vero- ja kirjanpitoasioissa.

Yhteyshenkilö:

Lakiasiainpäällikkö
etunimi.sukunimi@tela.fi
050 541 6410

Yhteiskuntasuhteiden yhteistyöryhmä

Käsittelee toimialan kannalta keskeistä päättäjäyhteistyötä ja toimintaympäristön luotausta.

Yhteyshenkilö:

Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö
etunimi.sukunimi@tela.fi
050 559 5894

Katso myös:

Ajankohtaista toiminnassamme

Aiheeseen liittyvää