Työeläke on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Siksi suuri osa alamme asioista päätetään kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä.

Monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat nivoutuvat kuitenkin eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja EU-tasolla tapahtuvaan finanssivalvontaan. Niihin liittyvä edunvalvontamme tapahtuu siksi osin myös EU:ssa. Vaikutamme osaltamme myös eurooppalaisiin ja kansainvälisiin eläkealaa koskeviin suosituksiin.

Olemme jäseninä AEIP:ssä (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection). AEIP on EU-tason edunvalvontajärjestö, joka edustaa eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia. Olemme mukana AEIP:n hallituksessa ja työryhmätyöskentelyssä.

Vaikutamme EU-säädöksiin myös osallistumalla EU-asioita koskevaan kansalliseen kannanmuodostukseen EU-asioiden komitean alaisissa valmistelujaostoissa. Olemme jäseninä STM:ssä toimivissa valmistelujaostoissa 16 (vakuutuspalvelut), 25 (sosiaaliasiat) ja 27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset). Kuulumme myös VM:ssä toimivaan valmistelujaostoon 10 (rahoituspalvelut ja pääomaliikkeet).

Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön myös OECD:n puitteissa.