Siirry sisältöön

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskeva arviomuistio

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevaan arviomuistioon.

Lausuntomme pääkohdat:

  • Uudistuksen lähtökohtana tulee olla työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon vahvistaminen. Tämä tukee riskien hajauttamista sekä työeläkevarojen käyttöä vain työeläketurvan hoitoon.
  • Työeläketurvan järjestämisvaihtoehdot tulee pitää vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etuja tukevina sekä keskenään kilpailukykyisinä. Kilpailuneutraliteetin tulee olla sääntelyn kehittämisen lähtökohta.
  • Työnantajien valinnanmahdollisuudet työeläketurvan järjestämistavassa on säilytettävä. Eläkesäätiöt ja –kassat ovat tärkeä osa hajautetun järjestelmän kokonaisuutta. Siksi vaihtoehdon säilyminen elinvoimaisena on koko järjestelmän etu.
  • Strategisena valintana kokonaisuudistuksessa tulisi olla eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely, ei eri eläkelaitostyyppien välisten erojen poistaminen.
  • Uudistuksessa on tärkeä varmistaa, ettei järjestelyjä tehdä siten, että työeläkevaroja siirtyy työeläkejärjestelmän ulkopuolelle.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: