Asiantuntijaryhmiemme jäseninä on jäsenyhteisöjemme edustajien lisäksi tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä viranomaisten edustajia. Jokaiselle asiantuntijaryhmällemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Vero- ja kirjanpitoasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme vero- ja kirjanpitoasioissa.

Yhteyshenkilö: erityisasiantuntija Seija Lehtonen, seija.lehtonen(at)tela.fi, puh 010 680 6726

Ennakkoperintäasiain ryhmä

Ryhmä käsittelee eläkkeiden maksatukseen liittyviä verotuksen ennakkoperintää koskevia kysymyksiä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 010 680 6715

Perintäasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme perintäasioissa.

Palkka.fi-asiantuntijaryhmä

Vastaa kannanmuodostuksesta Palkka.fi-asioissa, ja koordinoi Palkka.fi-palvelun asiakysymysten ratkaisua työeläkealalla.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 010 680 6715

Kuntoutusasiain ryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkekuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, puh. 010 680 6711

Työkyvyttömyysasioiden asiantuntijaryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, puh. 010 680 6711

Sijoitusten raportointiryhmä

Ryhmän tehtävänä on kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. Ryhmä tukee analyysitoimintojen työtä.

Yhteyshenkilö: analyytikko Kimmo Koivurinne, kimmo.koivurinne(at)tela.fi, puh 010 680 6740

Ehtojaos

Ryhmän tehtävänä on valmistella työeläkevakuutusyhtiöille työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisten vakuutussopimusten vakuutusehtojen muutokset edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) toimitettavaksi vakuutusehtojen vahvistamista varten. Ehtojaoksen tehtävänä laajemmin on toimia työeläkejärjestelmässä asiantuntijana TyEL- ja YEL-vakuutusehtojen tulkinta-asioissa.

Yhteyshenkilö: johtava lakiasiaintuntija Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, puh 010 680 6702

Lue myös