Asiantuntijaryhmiemme jäseninä on jäsenyhteisöjemme edustajien lisäksi tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä viranomaisten edustajia. Jokaiselle asiantuntijaryhmällemme on nimetty yhteyshenkilö toimistoltamme.

Vero- ja kirjanpitoasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme vero- ja kirjanpitoasioissa.

Yhteyshenkilö: lakiasiainpäällikkö Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, puh 050 541 6410

Ennakkoperintäasiain ryhmä

Käsittelee eläkkeiden maksatukseen liittyviä verotuksen ennakkoperintää koskevia kysymyksiä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 040 722 1270

Perintäasiain ryhmä

Tukee kannanmuodostustamme perintäasioissa.

Palkka.fi-asiantuntijaryhmä

Vastaa kannanmuodostuksesta Palkka.fi-asioissa, ja koordinoi Palkka.fi-palvelun asiakysymysten ratkaisua työeläkealalla.

Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, puh. 040 722 1270

Kuntoutusasiain ryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkekuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö: assistentti Pirjo Sved, pirjo.sved(at)tela.fi, puh. 044 541 5880

Työkyvyttömyysasioiden asiantuntijaryhmä

Huolehtii käytännön tason yhteydenpidosta ja yhteisten käytäntöjen kehittämisestä työeläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteyshenkilö: yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen, janne.pelkonen(at)tela.fi, puh. 050 559 5894

Sijoitusten raportointiryhmä

Kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin. Ryhmä tukee analyysitoimintojen työtä.

Yhteyshenkilö: analyytikko Kimmo Koivurinne, kimmo.koivurinne(at)tela.fi, puh 044 364 2324

Ehtojaos

Valmistelee työeläkeyhtiöille työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisten vakuutussopimusten vakuutusehtojen muutokset edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) toimitettavaksi vakuutusehtojen vahvistamista varten. Ehtojaoksen tehtävänä laajemmin on toimia työeläkejärjestelmässä asiantuntijana TyEL- ja YEL-vakuutusehtojen tulkinta-asioissa.

Yhteyshenkilö: lakiasiainpäällikkö Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, puh 050 541 6410

Yhteiskuntasuhteiden yhteistyöryhmä

Käsittelee toimialan kannalta keskeistä päättäjäyhteistyötä ja toimintaympäristön luotausta.

Yhteyshenkilö: johtaja Nikolas Elomaa, nikolas.elomaa(at)tela.fi, puh. 050 386 3339

Lue myös