Tavoitteenamme on varmistaa, että yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyiset sekä tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan. Haluamme, että heillä on riittävät tiedot sekä työeläkejärjestelmän kehittämis- ja toimintaperiaatteista ja suhteesta EU:hun. Lisäksi pidämme tärkeänä jaettavana tietona eläkkeen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

Koulutus on pääasiassa koulutuskalenterimme mukaan järjestettävää koulutusta. Kohderyhmiämme ovat:

  • poliittiset päätöksentekijät,
  • työmarkkinajärjestöjen hallinto, asiamiehet ja aktiivit,
  • nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjät ja aktiivit sekä
  • poliittisten puolueiden nuorisoaktiivit.

Koulutuksemme koostuu muun muassa työeläkekouluista, seminaareista, asiantuntijatapaamisista sekä asiantuntija-alustuksista. Järjestämme koulutustilaisuuksia myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Lisäksi varaudumme koulutuksen tavoitteiden mukaisiin, työmarkkinajärjestöjen kanssa järjestettäviin kysyntälähtöisiin tilaisuuksiin. Strategiamme mukaan emme tarjoa koulutusta eläketurvasta emmekä työeläke-eduista.

Koulutuksen teemat

  • Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja siihen kohdistuvat haasteet
  • Työeläkevarojen sijoitustoiminnan ymmärtämyksen lisääminen: miksi ja miten työeläkevaroja sijoitetaan?
  • Kolmikantaisen päätöksentekomallin toimintaedellytysten tukeminen
  • Suomen työeläkejärjestelmän aseman turvaaminen EU:ssa
  • Työeläkejärjestelmän luottamuksen vahvistamiseen liittyvät asiat, muun muassa hyvä hallinto.

Strategiamme mukainen perustehtävä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.

Lisätietoja:

Kirsi Siltanen, koulutuspäällikkö, puh. 040 526 4025, kirsi.siltanen(at)tela.fi

Koulutuskalenteri